Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie voor samenwerkende eigenaren van panden in winkelgebieden aanvragen

Om het hart van wijken aantrekkelijk te houden, is samenwerking van de eigenaren van de panden in winkelgebieden nodig. Als u samen wilt werken met andere pandeigenaren, kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning.

Informatie

Als samenwerkende eigenaren van panden in een winkelgebied kunt u subsidie aanvragen voor het inhuren van ondersteuning:

 • Om te komen tot een gebiedsprofiel waar zo veel mogelijk eigenaren van panden in het winkelgebied zich in kunnen vinden;
 • Om ondernemers te werven waarvan het aanbod past binnen een gebiedsprofiel waar veel eigenaren van panden in het winkelgebied zich in kunnen vinden.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per winkelgebied per jaar.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

 • Een offerte van de in te huren partij
 • Als subsidie aangevraagd wordt voor het werven van ondernemers, het gebiedsprofiel op basis waarvan geworven gaat worden
 • Verklaring aanvraag subsidie samenwerking vastgoedeigenaren winkelgebieden - PDF

Hoe lang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Voor wie is het

Collectieven van tenminste drie pandeigenaren die in hetzelfde winkelgebied panden bezitten.

Regels

 • Uw aanvraag is voor een winkelgebied;
 • Uw aanvraag wordt ondersteund door ten minste drie eigenaren van panden in het betreffende winkelgebied;
 • De eigenaren van panden die de aanvraag ondersteunen bezitten tenminste 30% (bij gebiedsprofiel) of 60% (bij werving) van de panden in het betreffende winkelgebied;
 • U vraagt de subsidie aan voor maximaal 50% van de kosten;
 • Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per winkelgebied per jaar;
 • De nadere regels leest u in de officiële bekendmakingen op de website van de rijksoverheid.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.