Ga naar de hoofdinhoud

Start subsidie noodsteun inflatie cultuur aanvragen

Stap 1 van 5

Zorg voor een uittreksel uit het handelsregister . Link opent een externe paginavan de Kamer van Koophandel.
Het uittreksel mag niet ouder dan zes maanden zijn vanaf datum van de aanvraag.

Stap 2 van 5

Verzamel de volgende documenten:

  1. een jaarrekening van 2022
  2. een begroting van 2023
  3. een actuele prognose 2023
  4. een toelichting op de actuele prognose 2023
    Uit de toelichting blijkt welke gestegen kosten of gemiste inkomsten leiden tot het negatieve exploitatieresultaat.

Stap 3 van 5

Verzamel de volgende informatie. Die hebt u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier Noodsteun Energie en inflatie.

  1. een overzicht van en een toelichting op getroffen maatregelen om de continuïteitspositie te verbeteren
  2. een overzicht van de ontvangen steunmaatregelen voor energiekosten of inflatie in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023
  3. de verwachte liquiditeitspositie op 31 december 2023
  4. de verwachte stand van het eigen vermogen op 31 december 2023

Stap 4 van 5

Vraag het aanvraagformulier op via noodsteuninflatiecultuurMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Vul het aanvraagformulier in.

Stap 5 van 5

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. 

Stuur met uw aanvraag het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten mee.

Het college beslist binnen 6 weken na het sluiten van de aanvraagtermijn.