Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie gevelverbetering aanvragen

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om eigenaren van panden aan de Boulevard-Zuid te stimuleren de gevel van hun pand op te knappen.

Meer informatie

Deze subsidieregeling loopt tot 30 juni 2023.

U kunt de 50% subsidieregeling Gevelaanpak aanvragen als u eigenaar van een winkelpand, of ondernemer bent in een winkelpand op de volgende adressen:

 • Beijerlandselaan 65 tot en met 123
 • Beijerlandselaan 112 tot en met 204
 • Groene Hilledijk 214 tot en met 256
 • Groene Hilledijk 179 tot en met 215
 • Groene Hilledijk 145 tot en met 177
 • Groene Hilledijk 164 tot en met 210

Online subsidie aanvragen in 3 stappen

 1. Vul samen met de bouwinspecteur op locatie het vooropnameformulier in. Voor Alliantie Hand in Hand is dit Angela Soemo-Soekhan. Link opent een externe pagina.
 2. Verzamel alle documenten/stukken die nodig zijn voor de subsidie-aanvraag.
 3. Heeft u alle benodigde documenten/stukken binnen, vraag dan de subsidie via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met uw DigiD. Link opent een externe pagina (voor burgers) of eHerkenning. Link opent een externe pagina (voor bedrijven).

Let op

Na uw online aanvraag hoort u of u gebruik kunt maken van deze subsidieregeling. Na ontvangst van uw beschikking kunt u aan de slag.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 voor een enkele winkelunit en een maximum van € 25.000 voor een dubbele winkelunit.

Het aanvragen van de subsidie zelf is gratis.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

 • het vooropname formulier: volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager en bouwinspecteur
 • 1 offerte per onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden
 • een ondertekende 'Verklaring de-minimissteun' (indien van toepassing)
 • de benodigde vergunningen (indien van toepassing)
 • toestemmingsverklaring pandeigenaar (indien van toepassing)
 • het uittreksel KvK (indien van toepassing)
 • de statuten (indien van toepassing)

Hoelang duurt het

Zodra u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. Binnen 20 weken wordt een besluit genomen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden. Na afronding van uw gevelverbetering moet u een verantwoording inleveren.

Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor het vervangen van een winkelpui en het plaatsen van open rolluiken, inclusief bijkomende gevelwerkzaamheden.

Aanvraagregels

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • Uw aanvraag moet passen binnen het beeldkwaliteitsplan.
 • Voor uw subsidieaanvraag is een vooropnameformulier ingevuld door een inspecteur van Bouw en Woningtoezicht.
 • Kosten van leges en vergunningen en kosten gemaakt voor indiening van de subsidieaanvraag vallen niet onder de subsidie.

Subsidieregeling

De inhoud van deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de de door het college van BenW vastgestelde Subsidieregeling gevelaanpak Boulevard Zuid. Link opent een externe pagina is opgenomen.
Bekijk daarom de volledige tekst van de subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Zijn er verschillen tussen de informatie op deze pagina en die in de subsidieregeling, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling.

Wijziging subsidieregeling

De einddatum van de regeling is gewijzigd en ook de adressen die ervoor in aanmerking komen. Bekijk de gewijzigde subsidieregeling.. Link opent een externe pagina

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.