Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Subsidie en/of lening woningverbetering VVE010 aanvragen

Voor aangewezen Verenigingen van Eigenaren is er de mogelijkheid om een subsidie en/of lening voor woningverbetering te krijgen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Let op: Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag. Als u inlogt met eHerkenning, heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Wat is het?

De gemeente werkt aan het verbeteren van woningen door het aanpakken van achterstallig onderhoud. Elk jaar wordt een beperkt aantal woningen aangewezen in gebieden die voorrang krijgen.

Eigenaren van wie de woning is aangewezen voor woningverbetering kunnen een subsidie en/of een lening krijgen. Zij worden begeleid bij het uitvoeren van onderhoud. Een aanwijzing betekent niet dat het opknappen van de woning vrijwillig is. De gemeente kan de eigenaar de opdracht geven het achterstallig onderhoud te repareren. 

Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat u eigenaar bent van een 'aangewezen' woning. Kijk onder het kopje 'Voor wie is het' voor de lijst met aangewezen adressen.

Hoogte subsidie

De subsidie wordt gegeven voor de uitvoering van het ‘verbeterplan’. In het verbeterplan staat het meest dringende, te lang uitgestelde onderhoud bijvoorbeeld dak, gevels, vloer en installaties van de woning. De subsidie voor het uitvoeren van het verbeterplan is 45% van de kosten en maximaal € 3.000.

 • Bij bovenwoningen, benedenwoningen en appartementen in een portiekflat of galerijflat vraagt de Vereniging van Eigenaren (VvE) de subsidie aan.
 • Anders vraagt de eigenaar van het hele pand de subsidie aan.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Verbeterplan

Eigenhuiscoaches van de gemeente geven gratis hulp en advies:

 • Zij geven tips over het onderhoud en de verbetering van uw woning.
 • Zij maken met u een verbeterplan.
 • Zij helpen ook met het aanvragen van subsidie of een lening.

Het verbeterplan is de eerste stap van een onderhoudsplan.
VVE010 kan de VvE of de eigenaar helpen bij het opstellen van het verbeterplan en bij het indienen van de aanvraag. VVE010 helpt ook eigenaren van woningen die geen onderdeel zijn van een VvE.

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Link opent een externe pagina (SVn) kunt u voor de uitvoering van het verbeterplan een lening afsluiten.

Onderhoudsplan

 • Het onderhoudsplan is een overzicht van de planning en begroting.
 • Het gaat over het jaarlijks onderhoud van de volgende 10 tot 15 jaar.
 • Het onderhoudsplan en het verbeterplan worden tegelijk gemaakt.

Vereniging van Eigenaren

Een gebouw met een portiekflat of galerijflat of een huis met een bovenwoning en benedenwoning met verschillende eigenaren heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar van een woning is hiervan lid. In de VvE zorgen de eigenaren samen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken als het dak, de gevels en het trappenhuis. Wanneer een gebouw 1 eigenaar heeft, is er geen VvE.

VVE010

VVE010 is een serviceorganisatie voor VvE’s.
VvE’s krijgen er hulp, zoals :

 • advies over het beheer van de VvE
 • de aanpak van het onderhoud
 • de subsidieaanvraag
 • de lening aanvraag

Ook de eigenaar van een pand dat voorkomt op de lijst van aangewezen adressen kan hulp vragen bij VVE010.

Subsidie

De VvE onderhoudt de gedeelde ruimten, zoals het dak, de gevels en het trappenhuis. De VvE vraagt daarom de subsidie aan.

Lening

De eigenaar van een appartement kan een speciale lening krijgen voor het verbeteren van de woning. De lening wordt wél door de eigenaar van het appartement aangevraagd.

Kosten

De aanvraag is gratis.

Meesturen

 • meerjarenonderhoudsplan VVE010
 • recent uittreksel kadastrale legger (VvE per appartementseigenaar)
 • als de aanvrager niet de eigenaar is: ondertekende machtiging
 • offerte aannemers
 • Vereniging van Eigenaren:
  • akte van splitsing
  • besluit VvE om het meerjarenonderhoudsplan uit te voeren
 • ingevuld 'Aanvraagformulier subsidie verbeterplan en duurzaamheidsmaatregelen VvE'

Hoelang duurt het

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • Binnen 8 weken beslist de gemeente.
 • Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.
 • Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Voorwaarden

Bij direct vaststellen en uitbetalen subsidie

De subsidie kan onder voorwaarden meteen voor de uitvoering van het verbeterplan worden vastgesteld en uitbetaald. Bij de subsidie voor 1 of meer woningen die deel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) geldt ook een voorwaarde over het beheer van de VvE.

 • De woning is geen onderdeel van een gebouw met een VvE:
  • De subsidie is niet hoger dan € 25.000.
  • De eigenaar kan het eigen deel van de kosten betalen
   zonder daarvoor een lening nodig te hebben.
 • De woning is een onderdeel van een gebouw met een VvE:
  • De subsidie is niet hoger dan € 25.000.
   Deze grens geldt per aanvraag, niet per adres. Een VvE met meer dan 8 appartementen kan boven de € 25.000 subsidie uitkomen.
  • De eigenaar of de VvE kan het eigen deel van de kosten
   betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben.

Voor VvE’s die vóór 15 december 2020 zijn aangewezen geldt:

 • de VvE heeft het SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen) certificaat of Vvertimago-certificaat. Link opent een externe pagina
  of
 • de VvE heeft het beheer ondergebracht bij VVE010 of een
  andere VvE beheerder met het SKW certificaat
  of
 • de VvE heeft een ‘voorlopige certificering’ door het SKW

Voor alle aangewezen adressen binnen een VvE geldt dat de uitvoering van het verbeterplan na voltooiing van de werkzaamheden wordt gecontroleerd.

Bij later vaststellen en uitbetalen subsidie

Als de subsidie niet voor de uitvoering van het verbeterplan wordt vastgesteld en uitbetaald, wordt na voltooiing van het verbeterplan:

 • de uitvoering van het verbeterplan én de rekeningen en betaalbewijzen gecontroleerd
 • en (voor adressen binnen VvE’s die voor 15 december 2020 zijn aangewezen) moet een VvE:
  • het SKW certificaat of Vvertimago certificaat hebben
   of
  • het beheer van de VvE hebben ondergebracht bij VVE010 of
   een andere VvE beheerder met het SKW certificaat

Wanneer de eigenaar of 1 of meer leden van de VvE een lening aanvraagt, dan worden de lening, de subsidie en de eigen bijdrage gestort op een bouwrekening bij het SVn. Uit deze bouwrekening wordt de uitvoering van het werk betaald.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Contact

Neem contact op met VVE010. Link opent een externe pagina als u voor deze subsidie in aanmerking komt en meer wil weten over:

 • de aanpak van het bouwblok waarin u woont
 • het opstellen van een onderhoudsplan
 • het indienen van een subsidieaanvraag

Hebt u algemene vragen, bel dan naar 14 010.

Voor informatie over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail. Link opent een externe pagina naar team Subsidieadministratie.