Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie cultuurplan 2025-2028 aanvragen

Culturele instellingen die in Rotterdam actief zijn kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het Cultuurplan 2025-2028.

Per 1 december 2023 kunt u met eHerkenning de subsidie aanvragen. Via de knop 'Aanvragen subsidie' leest u wat u moet doen om een complete aanvraag in te dienen.

Aanvragen subsidie

Voor wie is het

Culturele instellingen met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht (zoals stichtingen of verenigingen) die

  • de principes uit de Governance Code Cultuur naleven;
  • de Fair Practice Code naleven;
  • de Code Diversiteit & Inclusie naleven;
  • ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
  • in de gemeente Rotterdam actief zijn op het gebied van cultuur;
  • statutair een doelstelling hebben op het gebied van cultuur.

De activiteiten van deze instellingen

  • zijn primair van artistiek-culturele aard op basis van de statuten, maar kunnen ook een educatieve of maatschappelijke betekenis hebben;
  • zijn openbaar toegankelijk;
  • hebben een structureel karakter.

eHerkenning

U hebt voor uw aanvraag eHerkenning nodig om in te loggen.
Hebt u nog geen eHerkenning? Lees op de website eHerkenning. Link opent een externe pagina hoe u dit regelt.

Hoelang duurt het

Uw aanvraag voor het Cultuurplan 2025-2028 moet uiterlijk op woensdag 31 januari 2024 zijn ingediend. Alle aanvragen worden voor advies voorgelegd aan een externe commissie, die in juni 2024 advies uitbrengt. Op basis daarvan stelt het college van B en W in september 2024 het Cultuurplan 2025-2028 inclusief het verdelingsvoorstel (de verdeling van het beschikbare budget over alle positief beoordeelde aanvragen) vast. De gemeenteraad stelt in november 2024 de begroting vast en daarmee wordt het Cultuurplan 2025-2028 inclusief het verdelingsvoorstel definitief.
Na de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad wordt het Cultuurplan 2025-2028 inclusief het verdelingsvoorstel openbaar gemaakt op de website van de gemeente Rotterdam. Vervolgens ontvangt u uiterlijk in januari 2025, in de vorm van een subsidiebeschikking, bericht over (geheel of gedeeltelijke) verlening of (geheel of gedeeltelijke) weigering van uw aanvraag en de hoogte van het eventueel toegekende subsidiebedrag.

Voorwaarden

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u krijgt zo snel mogelijk een reactie.