Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie bewonersinitiatieven aanvragen

Rotterdammers met een goed idee voor hun buurt kunnen een financiële bijdrage vragen. Dit heet een bewonersinitiatief. Een bewonersinitiatief is een plan van, voor en door bewoners van de wijk. U mag het zelf indienen, maar u kunt dat ook samen met een stichting, vereniging of een ondernemer uit de wijk doen.

Via de knop 'Mijn Rotterdam' komt u op de website waar u uw initiatief indient.

Online, per mail of post aanvragen

U kunt uw aanvraag ook via de post of via de mail opsturen.
Het aanvraagformulier is te vinden op mijn.rotterdam.nl,
of kunt u opvragen via de wijknetwerker via het telefoonnummer 14 010.
Of ga naar de website van Opzoomermee. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Op mijn.rotterdam.nl vindt u alle informatie over bewonersinitiatieven.
U kunt op de site uw aanvraag indienen, maar ook zien welke initiatieven er al zijn.

Wanneer aanvragen

U kunt uw aanvraag het hele jaar bij ons indienen.

Meesturen

Bij uw aanvraag voor een bewonersinitiatief moet u een activiteitenplan meesturen.

Hierin schrijft u op:

  • hoe het idee is ontstaan
  • waarom en hoe het bewonersinitiatief bijdraagt aan een betere wijk
  • in welke stappen u het bewonersinitiatief wilt uitvoeren
  • hoeveel geld er nodig is voor het totale plan en ook hoeveel de verschillende onderdelen kosten

Spelregels

Uw aanvraag moet aan bepaalde spelregels voldoen.
Deze vindt u in de gereedschapskist op mijn.rotterdam.nl of opzoomermee.nl.
In de gereedschapskist vindt u ook tips en voorbeelden om van uw initiatief een succes te maken.

Hoelang duurt het

U hoort binnen acht weken nadat u een aanvraag heeft ingediend of uw aanvraag is goedgekeurd.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het indienen van een bewonersinitiatief?


U kunt op 3 manieren contact met ons opnemen:

  1. via de wijknetwerkers van de gemeente, bereikbaar via 14 010
  2. via de wijkhub of het Huis van de Wijk bij u in de buurt
  3. via een medewerker van de Rotterdamse stichting Opzoomer Mee, via www.opzoomermee.nl. Link opent een externe pagina