Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

Studentenoverlast Kralingen

Bewoners in Kralingen ervaren veel overlast van studenten in hun wijk. Dit werd opnieuw duidelijk tijdens een bewonersbijeenkomst in 2021. De gemeente startte een aanpak en presenteerde samen met wijkpartijen in februari 2022 een actieplan.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 22 september 2021 in Pro Rege bespraken 90 bewoners de situatie in de wijk met wethouder Kurvers (bouwen en wonen), gemeenteambtenaren, gebiedscommissieleden, politie en studentenverenigingen. De nieuwe huisvestingsregels en de aanpak van de overlast werden toegelicht.

  • Er is sprake van (ernstige) geluidsoverlast, openbare dronkenschap, vervuiling en overlast van deelscooters en fietsen.
  • De schaal van de geluidsoverlast in tuinen en op straat is zo groot dat melden voor bewoners een dagtaak is geworden. Daarbij is vaak niet duidelijk wat met de meldingen wordt gedaan.
  • Ondanks verschillende aanscherpingen in de huisvestingsverordening, zijn meer gezinswoningen opgekocht en verkamerd (in sommige straten nu 50 tot 60%).
  • Bewoners melden overlast en (illegale) uitbreiding van het aantal verhuurde kamers per woning en verplaatsing van studentenhuizen. Een aantal bewoners is verwikkeld in bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanvragen en verleende kamervergunningen; deze procedures vergen veel tijd en energie.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u in dit artikel. Link opent een externe pagina in lokale krant de Ster van Kralingen. De bijeenkomst is op Facebook. Link opent een externe pagina terug te zien (niet ondertiteld).

Aanpak

De gemeente neemt de situatie hoog op. Verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans (woonoverlast) is in gesprek gegaan met onder andere studentenverenigingen, bewoners en politie. Als onderdeel van de aanpak surveilleren Politie en Toezicht en Handhaving (BOA’s) extra in de wijk. Ook hebben de studentenverenigingen en de Erasmus Universiteit de studenten gewaarschuwd geen overlast te veroorzaken. De bewoners hebben zich verenigd in stichting STOK. Link opent een externe pagina (Stop Overlast Kralingen) en denken als partner mee over de maatregelen die nodig zijn om de overlast tegen te gaan.

Actieplan

Op basis van alle gesprekken is het Actieplan Studentenoverlast Kralingen. Link opent een externe pagina (Notubiz.nl, 10 februari 2022) opgesteld, dat op 8 februari 2022 is vastgesteld in het College van Burgemeesters en Wethouders. Verantwoordelijk wethouder Karremans heeft dit plan gepresenteerd, samen met Arthur ten Have (voorzitter stichting STOK), Rens van Overdam (voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk) en Julia van den Bosch (praeses Rotterdamse Kamer van Verenigingen).

Acties

In het actieplan wordt duidelijk hoeveel overlast in Kralingen ervaren wordt, waardoor dit komt en in welke straten dit het meest voorkomt. Om de wijk terug in balans te krijgen zijn acties opgenomen tegen woonoverlast, overlast op straat en verkamering. Eén van de acties is een stoplichtmodel. Dit maakt dossieropbouw van woonoverlast inzichtelijker en beter volgbaar. Ook wordt gewerkt aan preventieve acties, waarbij studenten en hun medebewoners elkaar beter leren begrijpen. De aanpak van studentenoverlast is een proces van lange adem. De effecten van de acties worden samen met de betrokken partijen continu gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Meld overlast

Het is van het allergrootste belang dat bewoners overlast melden. Op basis van deze meldingen kunnen de handhavende partijen adequaat handelen en prioriteiten stellen. Als studenten woonoverlast veroorzaken, kan het helpen om op een later, rustig moment met hen in gesprek te gaan. Heeft dat geen effect, meld de overlast dan:

Advies en informatie

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Voor vragen over de aanpak van studentenoverlast in Kralingen kunt u mailen naar participatiekc@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.