Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Stimuleringssubsidie ritbesparing bouwlogistiek aanvragen

Heeft u als hoofdaannemer een bouw- of renovatieproject binnen de ring van Rotterdam? U kunt subsidie krijgen als u het transport efficiënter en schoner maakt. Het gaat om vervoer van bouwmaterialen, bouwmaterieel en personeel. Ook voor al lopende projecten kunt u nog steeds subsidie aanvragen, als u ritten gaat besparen voor de resterende werkzaamheden. U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 januari 2024. . Ritten die eerder dan 1 januari 2024 bespaard worden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie De werkzaamheden moeten starten binnen 6 maanden vanaf de aanvraagdatum.

Aanvragen

Eerst een berekening door TNO

Voordat u subsidie aanvraagt, moet TNO uitrekenen hoeveel ritten u kunt besparen. Daarvoor stuurt u eerst een mail naar subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Vermeld daarbij duidelijk:

 • naam van uw bedrijf
 • aantal m2 BVO van uw bouwproject
 • of uw bouwproject renovatie of nieuwbouw betreft

Daarna neemt TNO contact met u op om het aanvraagformulier met u in te vullen.
U hoeft zelf geen contact met TNO op te nemen.

Online subsidie aanvragen

Controleer eerst op deze pagina of u voldoet aan de voorwaarden.
Heeft u alle benodigde documenten gereed, regel dan de subsidie via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning niveau 2.

Meer informatie

Schone en bereikbare stad

De gemeente werkt aan een schone en bereikbare stad. Minder bouwverkeer en het rijden met elektrische voertuigen helpen hierbij. Daarom geeft de gemeente subsidie aan aannemers die hun logistieke proces efficiënter of schoner inrichten.

Bouwhubs

Bijvoorbeeld door gebruik van bouwhubs: materialen verzamelen aan de rand van de stad en met een volle, liefst elektrische vrachtwagen naar de bouwplaats brengen.

Hoogte subsidie

 1. Het subsidieplafond is € 650.000.
 2. Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 3. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de ritbesparing en wordt berekend per bespaard aantal ritten per voertuigcategorie.
 4. De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per bouwwerk, met de volgende rekenmethode:

  Per bespaarde rit van een
  • personenvoertuig: € 10
  • bedrijfs- of vrachtwagen met een laadcapaciteit van 1 ton: € 26
  • bedrijfs- of vrachtwagen met een laadcapaciteit van 5 ton: € 84
  • bedrijfs- of vrachtwagen met een laadcapaciteit van 10 ton: € 108
  • bedrijfs- of vrachtwagen met een laadcapaciteit van 15 ton: € 125
  • vrachtwagen met een oplegger: € 94
  • betonmixer: € 125
 5. Ritbesparingen die onvoldoende aantoonbaar zijn of door het college onvoldoende te controleren, zoals carpool (het deelgebruik van een auto voor woon-werkverkeer met meer dan 2 personen per rit) worden nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

Bij de aanvraag van de subsidie stuurt u de volgende bestanden mee:

 • een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat u daar bent ingeschreven als aannemer
 • een brief waaruit blijkt dat u als aannemer opdracht heeft om het gebouw te bouwen of te renoveren
 • het door TNO ingevulde formulier met de maatregelen en de berekende te besparen ritten
 • een brief uit naam van en ondertekend door de directie van de aanvrager waarin is aangegeven dat de directie toeziet op het nemen van de maatregelen.

Het TNO formulier krijgt u door een e-mail te sturen naar subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Vermeld hierin:

 • naam van uw bedrijf
 • aantal m2 BVO van uw bouwproject
 • of uw bouwproject renovatie of nieuwbouw betreft

TNO neemt vervolgens contact met u op om het aanvraagformulier met u in te vullen. U hoeft zelf geen contact met TNO op te nemen.

Hoelang duurt het

 • Na de subsidieaanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze mail staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u het besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de officiële en volledige subsidieaanvraag. Dit is de digitale aanvraag waarbij ook alle aanvullende en juiste documenten zijn ingediend.

Let op: de beslistermijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Voor wie is het

De subsidie is voor aannemers die bouwen of renoveren* binnen de ruit van Rotterdam (zie het PDF-document 'Overzichtskaart subsidie bouwlogistiek') en daarvoor bouwmaterialen naar een bouwplaats in de stad vervoeren, en die hun logistieke proces efficiënter en/of schoner kunnen inrichten.

De subsidie is niet voor transportbedrijven.

* Met renoveren wordt het vernieuwen van een gebouw bedoeld. Gewoon onderhoud valt hier niet onder.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen als:

 • uw bedrijf minimaal 3 maanden als aannemingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • u opdracht heeft voor het realiseren of renoveren van een gebouw binnen de Rotterdamse Ruit
 • u initiatief neemt om het aantal ritten van uw bouwverkeer te verminderen, bijvoorbeeld met zogenaamde bouwhubs
 • u tenminste 50 ritten met vracht (bouwmateriaal of -materieel) gaat besparen. Daarnaast geldt dat ten minste de helft van het subsidiebedrag voor bespaarde ritten met vracht moet zijn
 • uw bouwproject gerealiseerd wordt op het grondgebied van de gemeente Rotterdam binnen de Rotterdamse Ruit, afgebakend door de snelwegen A20-A16-A15-A4

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt, staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is en hoe dat bedrag is berekend. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Accountantsverklaring

Bij een subsidiebedrag vanaf 50.000 euro is een accountantsverklaring nodig. De accountant moet daarin de kosten aangeven van de maatregelen die zijn genomen om ritten te besparen of emissieloos uit te voeren.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina, de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina en het gemeenteblad subsidieregeling bouwlogistiek. Link opent een externe pagina.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen