Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Sicilieboulevard

Langs de Siciliëboulevard en het westelijk deel van de Brandingdijk ligt al vanaf 2006 een bouwweg. Omdat de nieuwbouw in deze omgeving is opgeleverd, gaan we de buitenruimte definitief aanleggen.

Nieuws

Vanaf maandag 9 januari werken we op de hoofdrijbaan van de Siciliëboulevard tussen de Corsicalaan en de Usticahof. Dit werk is woensdag 15 februari klaar. Omleiding gaat via de parallelweg.

Meteen daarna werken we aan de verkeersdrempel ter hoogte van de Usticahof. Dit werk is maandag 20 februari klaar. Dit jaar asfalteren we het fietspad langs de Siciliëboulevard. Planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.  

 

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2022 gestart en duren ongeveer anderhalf jaar. De inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en Brandingdijk-West waren al in 2006 en 2014 vastgesteld. Omdat dit ontwerp in 2019 verouderd was besloot de gemeente Rotterdam, op verzoek van het wijkcomité, het ontwerp aan te passen.

Faseringskaart Siciliëboulevard

Uitleg faseringskaart

 • Fase 1 (donkeroranje)
  • Gedeelte hoofdrijbaan Brandingdijk en fietspad afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via parallelbaan.
 • Fase 2 (roze)
  • Gedeelte parallelbaan Brandingdijk afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via hoofdrijbaan.
 • Fase 3 (geel)
  • Gedeelte hoofdrijbaan Brandingdijk afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via Parallelbaan.
 • Fase 4 (groen)
  • Gedeelte parallelbaan Brandingdijk afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via Hoofdrijbaan.
 • Fase 5 (lichtoranje)
  • Gedeeltes hoofdrijbaan en drempels in fases afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via parallelbaan en omleidingsroute.
 • Fase 6 (blauw)
  • Gedeeltes hoofdrijbaan en verkeersdrempel parallelbaan in fases afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via parallelbaan en omleidingsroute.
  • Er wordt niet gewerkt ter hoogte van het winkelcentrum.
 • Fase 7 (paars)
  • Gedeelte parkeervakken voor het winkelcentrum afgesloten.
  • Verkeer toegankelijk via hoofdrijbaan.

Nieuw ontwerp

Na een uitgebreid participatietraject met bewoners en advies vanuit het wijkcomité werd in maart 2021 het nieuwe ontwerp definitief vastgesteld. In overleg met enkele bewoners besloot de gemeente in juli 2021 om de doorsteek voor het autoverkeer bij de Santorinihof van en naar de hoofdrijbaan van de Siciliëboulevard te behouden en op te nemen in het ontwerp.

Verkeersmaatregelen

Om de snelheid van het verkeer te verlagen gaan we 30 km per uur-borden plaatsen en op verschillende plaatsen verkeersdrempels aanbrengen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en bestaan uit:

 • Verwijderen asfalt rijbaan en aanbrengen grijze klinkers.
 • Versmallen ventweg aan de zuidzijde van de Brandingdijk-West. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de middenberm.
 • Verwijderen ventweg ter hoogte van het Rietveldpark.
 • Aanbrengen beplanting voor ingang van het Rietveldpark.
 • Aanpassen kruising Coenraad Swiepdijk met Brandingdijk ter hoogte van het Rietveldpark.
 • Aanbrengen laad- en losplek bij het winkelcentrum.
 • Aanleg parkeerplaatsen voor motoren bij het winkelcentrum.
 • Aanleg wandelpad langs de Brandingdijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Richard van Papeveld van aannemer Jaro, via telefoonnummer 085 047 09 70 of per e-mail sicilieboulevard@jarogroup.com.