Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Saftlevenstraat

De werkzaamheden in de Saftlevenstraat en Ochterveltstraat zijn in januari 2022 gestart. Beide straten krijgen komend jaar een flinke opknapbeurt. Zowel boven als onder de grond.

Het project begint met het vervangen van gas- en waterleidingen. In beide straten komen niet alleen nieuwe leidingen te liggen, ook de riolering wordt vervangen. Daarnaast komt er meer groen en een nieuwe bestrating. De rijweg wordt iets smaller. Het voetpad aan één kant van de Saftlevenstraat wordt juist breder.

Wensen bewoners  

De gemeente is dit project zo’n anderhalf jaar geleden begonnen. In augustus 2020 heeft ze bewoners en ondernemers geïnformeerd over haar plannen (het voorlopig ontwerp). Zij konden daarover hun mening geven, net als de gebiedscommissie. De gemeente heeft daarna alle wensen en ideeën beoordeeld en waar mogelijk in het definitieve (inrichtings)plan gezet. In het inrichtingsplan staat hoe de straten eruit komen te zien na de onderhoudswerkzaamheden. Klik hieronder op de link om het plan te downloaden.

Start werkzaamheden   

De werkzaamheden zijn in januari 2022 van start gegaan. Veel bouwprojecten krijgen momenteel hun materialen later aangeleverd. De gemeente gaat ervan uit dat bouwmaterialen bij dit project op tijd aankomen.

Volgorde van de werkzaamheden

Het project begint met werkzaamheden in de grond: het vervangen van gasleidingen en drinkwaterleidingen. Daarna wordt de riolering vernieuwd. Als dat is gedaan, kan het werk boven de grond starten. Zoals het aanleggen van nieuwe bestrating en extra stukken groen. De gemeente zorgt ervoor dat beide straten bereikbaar blijven voor bewoners. Zij krijgen hierover regelmatig informatie. Via bewonersbrieven en deze webpagina.

FaseStraatPeriode
Fase 1Ochterveltstraat oostzijdeAfgerond, de werkzaamheden zijn gereed.
Fase 2Ochterveltstraat westzijdeDe werkzaamheden lopen tot 23 juli
Fase 3Saftlevenstraat noordzijdevan 10 augustus 2022 tot 18 november 2022
Fase 4Saftlevenstraat zuidzijdevan 12 september 2022 tot 24 januari 2023

Wat is er op de plattegrond hierboven te zien?

We zien een bovenaanzicht van een stratenplan. De Ochterveltstraat loopt van links naar rechts en de Saftlevenstraat van boven naar onder. Met de kleuren geel, lichtblauw, paars, groen en rood en de cijfers 1 tot en met 5 is aangegeven welke fase bij welk deel van een straat hoort. In de legenda boven de kaart, staat precies aangegeven op welke data een bepaald deel wordt aangepakt.

Parkeren

De meerderheid van de bewoners vindt de parkeerdruk in beide straten (en de omgeving ervan) te hoog. Daarom kunnen zij hun auto ook in de nieuwe situatie aan beide zijden van de straat blijven parkeren. Er verdwijnen wel drie parkeerplaatsen nabij de kruising Saftlevenstraat-Ochterveltstraat. Daarvoor in de plaats komt groen. Daarmee komt de gemeente grotendeels tegemoet aan de bewoners die zich hebben uitgesproken voor meer groen.

Een iets smallere rijweg

De rijweg in beide straten wordt iets smaller: van 4,50 meter nu naar 3,80 meter straks. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen, wandelaars en recreatie. In de nieuwe situatie kunnen fietsers een vrachtwagen die laadt of lost gewoon passeren. Auto’s moeten dan even wachten.

Breedte van het voetpad

Het voetpad in de Saftlevenstraat blijft aan de kant met de oneven straatnummers even breed als nu. (Nieuwe) bomen, afvalcontainers en fietsparkeerplaatsen blijven aan deze kant van de straat staan. De gemeente gaat wel het voetpad aan de andere kant van de straat (even straatnummers) iets verbreden. Zo komt er meer ruimte voor voetgangers die van het metrostation naar de Nieuwe Binnenweg lopen.

Vervangen van gasleidingen, drinkwaterleidingen en riolering

Evides vervangt de oude drinkwaterleidingen in beide straten en Stedin doet datzelfde met de oude gasleidingen. Beide werkzaamheden gebeuren tegelijkertijd. Het werk van Stedin duurt het hele jaar. Zij vervangen de hoofdleiding van het gas en de aansluitingen naar alle huizen. Huisaansluitingen lopen van de hoofdleiding tot in de meterkast.

Evides en Stedin hebben dezelfde aannemer. Zij informeren de bewoners tijdig – via een brief – over hun werkzaamheden. De riolering in de straten zal aansluitend aan de werkzaamheden van Evides en Stedin worden vervangen. Twee weken voor de start hiervan informeert de gemeente bewoners hierover.

Groen

De lijsterbesbomen in de Saftlevenstraat zijn niet gezond meer. De gemeente vervangt al deze bomen door gezonde exemplaren. De nieuwe bomen laten veel licht door.  De hazelaars in de Ochterveltstraat zijn, op twee bomen na, wel gezond. Deze blijven staan. De gemeente vergroot de boomvakken en beplant ze met vaste planten en sierheesters. De huidige geveltuintjes mogen blijven. Bewoners kunnen ook een nieuwe geveltuin aanleggen. De gemeente houdt hier rekening mee bij de herinrichting van de straten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar saftlevenochterveltSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.