Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Rusthoflaan

De riolering wordt vervangen en er wordt een riool voor schoon regenwater aangelegd. Er komt nieuwe openbare verlichting. En nieuwe elektriciteitskabels en waterleidingen onder de grond.

Na de werkzaamheden wordt de straat opgehoogd met zand en weer netjes dichtgemaakt.

De straat verandert verder niet, behalve op de kop bij de Kerkhoflaan. Daar worden de schuine parkeervakken vervangen door een parkeerstrook langs de weg. Daardoor komt ruimte vrij in de middenberm voor extra struiken en planten. De bomen in de laan blijven gewoon staan.

Planning

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd: eerst de ene kant van de laan, en daarna de andere kant van de laan. Het werk begint aan de kant van het Paradijsplein. Het werk duurt ongeveer 8 maanden.

  • Fase 1: september tot en met december 2022, Oostkant (even huisnummers)
  • Fase 2: januari tot en met mei 2023, Westkant (oneven huisnummers)

Het schoonwaterriool: hou het schoon!

Aan de Oostkant van de straat (even huisnummers) wordt de hemelwaterafvoer afgekoppeld. Dat betekent dat regenwater van daken en balkons niet meer in het gewone (vuilwater) riool stroomt. De regenpijpen worden aangesloten op het nieuwe schoonwaterriool, dat naast de gewone riolering onder de grond komt te liggen. Zo wordt het regenwater afgevoerd naar de singels.

Het is niet goed voor planten en dieren als er vervuild water in de singel terechtkomt. Daarom vragen wij om balkons niet met chemische middelen schoon te maken en auto’s niet op straat te wassen.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u bellen of mailen met Victor Erdman, de omgevingsmanager van Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos.

E-mail: victor@wallaard.nl
Telefoon: 06 238 570 93