Ga naar de hoofdinhoud

17 mei 2023

Algemeen

Leestijd: 2 min

Rotterdam: einde aan te hoge huren Carnisse

Discriminatie, intimidatie, te hoge huren: bij de verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten vinden geregeld misstanden plaats. Om hieraan een einde te maken, wordt per 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap ingevoerd.

De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. 

Huurprijs volgens puntensysteem

Het tegengaan van hoge huren wordt als het goed is in 2024 mogelijk, doordat het woningwaarderingsstelsel (wws) dan wettelijk afdwingbaar wordt. Verhuurders mogen dan alleen een huurprijs vragen die met dat stelsel overeenkomt. Tot die tijd kan de gemeente te hoge huren reguleren in aangewezen gebieden met de verhuurvergunning Woonruimte.

Proef in Carnisse

De Verhuurvergunning Woonruimte wordt als pilot (proef) ingevoerd in de wijk Carnisse.  Met die vergunning kan de gemeente eisen stellen aan verhuurders. Ze moeten zich houden aan een maximale huurprijs. Verhuurders die te hoge huren vragen kunnen een boete krijgen tot € 90.000. Alle verhuurders daar worden verplicht een verhuurvergunning aan te vragen. Als ze de gestelde eisen overtreden, kan de gemeente de vergunning intrekken. De eigenaar kan dan geen woningen meer verhuren in Carnisse. 

Samenwerking met Woonbron

Er is gekozen voor Carnisse omdat het aantal particuliere huurwoningen hier relatief hoog is. Ook vinden hier veel misstanden plaats onder kwetsbare huurders, waaronder arbeidsmigranten. In de pilot werkt de gemeente nauw samen met woningcorporatie Woonbron, bijvoorbeeld als er vervangende woonruimte nodig is voor zittende huurders.
Hoe de informatieverstrekking en handhaving er praktisch uit zal komen te zien wordt tijdens de pilot verder uitgewerkt. 

Meldpunt ongewenst gedrag

De gemeente Rotterdam stelt een meldpunt in waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Het meldpunt is een aanvulling op het al bestaande loket Goed Huren en Verhuren en het antidiscriminatiemeldpunt. Het verschil met deze bestaande meldpunten is dat de gemeente nu ook tot handhaving kan overgaan.