Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Privaat ontwikkelinitiatief

In Rotterdam zetten de gemeente, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars in op versneld woningen bouwen in de stad. Veel mensen zoeken een ruimte. Soms kunnen oude gebouwen opgeknapt worden en een nieuwe bestemming krijgen.

Daar liggen ook kansen voor particuliere initiatieven.

De stad groeit en Rotterdammers zijn van oudsher erg ondernemend. De gemeente kijkt goed naar wat er leeft in de stad. Zo zien we de behoefte om ruimte voor kleinschalige particuliere initiatieven met een maatschappelijk doel. Soms is het lastig voor deze initiatieven om hun weg te vinden tussen de bestaande marktpartijen zoals vastgoedpartijen, wooncorporaties, ontwikkelaars en particuliere beleggers. Om ook die kleinschalige initiatieven een plaats te kunnen bieden in de stad, heeft de gemeenteraad ingestemd met de mogelijkheid voor deze initiatieven om een Privaat Ontwikkel Initiatief oftewel POI in te dienen.

Wat is Privaat Ontwikkel Initiatief?

Een Privaat Ontwikkel Initiatief (POI) wordt in het Engels ook wel unsolicited proposal genoemd. Het is een ongevraagd voorstel van een marktpartij om een pand of stuk grond van de gemeente te kopen en te ontwikkelen. Normaal zet de gemeente een vraag uit aan de markt om iets te ontwikkelen. Bij een POI gaat het andersom en komt het initiatief voort uit creatieve ondernemers of corporaties die de gemeente contacteren.

Een Privaat Ontwikkel Initiatief is een één-op-één procedure waarbij niet met meerdere partijen wordt gesproken over de ontwikkeling. Een marktpartij, zoals particulieren, een B.V., een stichting of een vereniging, zelf een kans ziet bij één van de panden die de gemeente op een POI lijst heeft staan.

Wat kan ik doen?

Heeft u als particulier een idee voor een maatschappelijk initiatief of bijzondere woonvorm? Dan kunt u het uitgewerkte plan indienen bij de gemeente als een ongevraagd voorstel. Momenteel staan er geen objecten open die de gemeente heeft aangewezen als geschikte locatie voor een Privaat Ontwikkel Initiatief. De verwachting is dat er in de toekomst weer panden beschikbaar zullen komen. Deze pagina zal dan geactualiseerd worden met meer informatie.

Wat doet de gemeente?

De gemeente beoordeelt en toetst het initiatief van de marktpartij: voldoet het initiatief aan de eisen en randvoorwaarden die de gemeente stelt? Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor verkeer, geluid, luchtkwaliteit en andere aspecten? De gemeente toetst de onderbouwing van het plan van de partij en de inhoud van de haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast beoordeelt de gemeente de financiële haalbaarheid van het plan.

POI in Rotterdam

De gemeenteraad heeft in juni 2019 ingestemd met de mogelijkheid om POI in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan het initiatief als het project kan bijdragen aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad. 'Goede groei' wil zeggen dat de groei van het aantal woningen in de stad gelijk moet opgaan met de groei van voorzieningen en de aanwezigheid van voldoende groen in de stad.

Parkhaven

Een recent voorbeeld van ongevraagd advies is de woningbouw in Parkhaven. De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners legde de gemeente in april 2019 ongevraagd een initiatief voor om woningen te bouwen aan de Parkhaven, in het gebied bij van de Euromast. De gemeente ziet kansen in dit voorstel, maar zal eerst onderzoek doen naar de haalbaarheid. Op deze pagina staat informatie over de laatste ontwikkelingen voor Parkhaven.