Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Plan van Aanpak Lombardijen

Rond de jaarwisseling 2020-2021 werd Lombardijen opgeschrikt door een aantal ernstige vuurwerkincidenten. Twee scholen, het kantoor van de stadsmarinier aan de Dantestraat en een politieauto werden ernstig beschadigd. De leefbaarheid in Lombardijen staat onder druk. Bewoners waren al langer negatief over de veiligheid in de wijk. 

Lombardijen heeft het als wijk sociaal en sociaaleconomisch gezien zwaar. Het aantal meldingen van conflicten in de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld burenruzies, is groot. Er is vaak sprake van multi-problematiek in gezinnen zoals armoede, schulden en opvoedingsproblemen. De weg naar de hulpverlening wordt niet altijd gevonden. 

De wijk stamt uit de jaren zestig en een deel van de woningen voldoet niet meer aan de huidige wooneisen. In de Homerus- en de Molièrebuurt is sprake van zeer eenzijdige bebouwing en zijn er weinig woningen beschikbaar in het middensegment. 

Enkele straten ogen vervuild. Er zijn veel naast-plaatsingen en er is veel zwerfvuil. Uit een wijkanalyse blijkt dat ouders hun kinderen minder vaak laten buitenspelen. Het vertrouwen in de overheid is laag.

Plan van Aanpak Lombardijen 2021-2024

Voor de wijk is een aanpak gemaakt samen met de diverse organisaties die in de wijk aanwezig zijn voor de komende vier jaar (2021-2024). Ook bevat dit plan een duidelijke actielijst voor de betrokken organisaties. Het plan is aan te passen als het nodig is: er kunnen activiteiten aan worden toegevoegd of worden verwijderd. 

Lombardijen is een wijk die veel uitdagingen kent, maar ook veel kansen heeft. Met een extra zetje in de rug moet het lukken om de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid weer te vergroten.

Uitgangspunten

Voor dit plan gelden de volgende uitgangspunten:

  • Slimmer informatie-gestuurd werken: op basis van analyses en wijk-specifieke kennis wordt de échte problematiek zichtbaar zodat we kunnen werken aan oplossingen.
  • Focus aanbrengen door opgavegericht te werken: we selecteren gezamenlijk een aantal opgaven waarop we ons de komende jaren op gaan richten en ontwikkelen een wijkgerichte aanpak.
  • Bewoners en ondernemers betrekken: samen met bewoners werken we aan die opgaven die het beste voor de bewoners van de wijk zijn.

Kansen

Lombardijen biedt veel kansen:

Wat willen we bereiken?

De ambitie voor dit plan is om de wijk meer in balans te brengen. De veiligheid en leefbaarheid en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid, moeten toenemen, net zoals de tevredenheid met de wijk.

De bewoners ervaren een meer zichtbare en nabije overheid en zijn betrokken bij de wijk. Bewoners weten de overheid en hulpverleners beter te vinden. 

In de aanpak wordt een koppeling gemaakt met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). 

Aanpak in vijf pijlers

Samen met de organisaties in de wijk is een analyse gemaakt van de wijk om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De acties zijn aan de hand hiervan vastgesteld en vertaald in vijf pijlers die samen de aanpak dragen. Hieronder wordt elke pijler kort uitgelegd.

Vervolg/monitoring

Voor de uitvoering van dit plan van aanpak is een projectteam samengesteld onder leiding van een projectmanager van Directie Veiligheid. Jaarlijks wordt over de voortgang van het project gerapporteerd.