Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Omgevingsvisie hoe

We hebben de omgevingsvisie samen met de Rotterdammers gemaakt. Participatie is belangrijk, daarom gingen we op verschillende manieren in gesprek met bewoners, ondernemers en andere stakeholders van de gemeente.

En we hebben de visie zo gemaakt dat we hem aan kunnen passen als dat nodig is. We verzamelden informatie op verschillende manieren: met zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), ontmoetingen, activiteiten en gespreksmomenten (ook online) en via de Gemeentepeiler app.

In 2021 organiseerden we een aantal informatieavonden en webinars om belanghebbenden te informeren over de omgevingsvisie en ROER-procedure. Ook gingen we in gesprek met gebiedsorganisaties, gebiedscommissies en wijkraden.

Bekijk hier waarom de omgevingsvisie belangrijk is voor Rotterdam | Youtube.com.

Rotterdams Omgevingseffectrapport (ROER)

De effecten van de keuzes die gemaakt worden in de omgevingsvisie zijn beoordeeld in het ROER, het Rotterdamse Omgevingseffectrapport | RIS. De eerste stap die gezet is naar het ROER is het publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in 2020. In het NRD is beschreven welke indicatoren onderzocht worden in het ROER en met welke onderzoeksmethode. Alle belanghebbenden hebben daar een zienswijze op kunnen indienen. 

Hieronder een overzicht wat we tot dusver hebben gedaan

De omgevingstafel bestaat uit een uiteenlopende groep belanghebbenden. Denk aan woningcorporaties, ontwikkelaars, het Havenbedrijf Rotterdam en RET. Maar ook economische belangen organisaties, welzijns- en zorginstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke en culturele organisaties en sportverenigingen. In de periode september 2019 tot en met januari 2021 zijn vier omgevingstafels georganiseerd waarbij met 28 partijen op strategisch bestuurlijk niveau is gesproken.

In 2019 en 2020 organiseerden we verdiepingsgesprekken rondom herkenbare thema’s in de omgevingsvisie zoals mobiliteit, economie, verstedelijking, maatschappelijke voorzieningen en groen, water en recreatie.

Vervolgens hielden we ontwerpgesprekken met belangstellenden, bewoners en ondernemers. Dit waren open en besloten (digitale) bijeenkomsten waarin deelnemers op basis van gerichte vragen met elkaar in discussie gingen. De selectie van onderwerpen was mede op basis van de verdiepingsgesprekken.

Gemeentepeiler is een app waarmee bewoners op een eenvoudige manier hun mening kunnen geven over thema’s en onderwerpen die spelen in de gemeente, wijk of buurt. We zetten Gemeentepeiler ook in om thema’s uit de omgevingsvisie verder te verdiepen. In 2020 zijn er twee peilingen over de omgevingsvisie verstuurd.

Lees meer over deze app op de pagina Gemeentepeiler.

De opbrengsten van al deze gesprekken en peilingen hebben we meegenomen in de ontwerp omgevingsvisie Rotterdam die tot en met 9 september 2021 ter inzage lag. In december 2021 is de eerste definitieve omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Publicaties

 • Omgevingsvisie (december 2021)
 • Rotterdams Omgevingseffectrapport (ROER) of lees de samenvatting
 • Participatieaanpak
  In 2019 zijn we gestart met het participatietraject. De spelregels voor de participatie hebben we in 2020 vastgelegd in de participatieaanpak. We hebben de perspectieven en kernpunten weer voorgelegd aan de belanghebbenden. Wat vinden zij ervan, wat zijn hun bevindingen? Waar maken zij zich zorgen over en wat houdt dat in?
 • De Veranderstad
  In het document 'De Veranderstad, op weg naar de Rotterdamse omgevingsvisie' (pdf uit 2019) zijn de opgaven, transities en thema’s verder uitgewerkt. De Veranderstad beschrijft ook kernpunten, gebieden en keuzes die belangrijk zijn om terug te laten komen in de omgevingsvisie.
 • Verkenning omgevingsvisie Rotterdam
  In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen op de omgevingsvisie. In de Verkenning omgevingsvisie Rotterdam (pdf uit 2018) hebben we de opgaven waar de stad voor staat onderzocht en beschreven. Ook hebben we de vijf perspectieven benoemd die aangeven wat voor een stad we willen zijn.