Woonoverlast aangepakt
Gepubliceerd op: 11-07-2019
Geprint op: 18-07-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/woonoverlast-aangepakt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In de strijd tegen extreme woonoverlast gaat Rotterdam intensiever samenwerken met onder meer zorginstellingen en Verenigingen van Eigenaren. De gemeente wil daarmee woonoverlast vroegtijdig aanpakken en escalatie van de overlast voorkomen.

Dat staat in het actieplan Woonoverlast 2019-2023 dat donderdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Daarin staat ook dat de gemeente de bijzondere woonvorm Skaeve Huse uitbreidt. ‘Voor woonoverlast is in Rotterdam geen plek. Het doel is dat het vertrouwen van de melders van woonoverlast in onze gezamenlijke aanpak toeneemt’, schrijft verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga.

‘Voor woonoverlast is in Rotterdam geen plek.'

Bert Wijbenga - wethouder

Meer samenwerking

De gemeente wil meer partijen betrekken bij de aanpak van extreme vormen van woonoverlast. Om een vuist te kunnen maken, worden voortaan ook particuliere verhuurders, VvE’s en zorg- en maatschappelijke instellingen actief betrokken. Samen met hen pakt de gemeente woonoverlast in een zo’n vroeg mogelijk stadium aan. VvE’s en particuliere verhuurders kunnen overlast snel signaleren, maar weten niet altijd welke mogelijkheden ze allemaal hebben om woonoverlast aan te pakken. Dat moet anders.

Allerlei problemen

Het zijn vaak mensen met verschillende problemen die zorgen voor overlast in hun straat of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychiatrische problemen, verslavingen of verstandelijke beperkingen. Ook eenzaamheid kan een rol spelen. Zorg- en maatschappelijke instellingen moeten daarom meer informatie kunnen delen. Voor het zover is, moeten onder meer experts op het gebied van privacy de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

In het kader van de aanpak van de woonoverlast gaan ook samen met wijkteams van de gemeente huisbezoeken afgelegd worden.

Uitbreiding Skaeve Huse

Uit een eerdere evaluatie blijkt dat Skaeve Huse ‘succesvol en doeltreffend is in het wegnemen van (woon)overlastgevers uit de wijk’, schrijft het college. ‘Hoewel we beseffen dat het gevoelig ligt, hebben we er vanwege het succes toch voor gekozen om Skaeve Huse op de locatie zelf, aan de Soesterbergstraat, uit te breiden met vier woonunits.’ Daarmee zou het aantal woonunits op vijftien komen.