Woondeal voor sneller en meer bouwen
Gepubliceerd op: 03-06-2019
Geprint op: 18-06-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/woondeal/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

100.000 nieuwbouwwoningen in provincie Zuid-Holland, een noodknop middenhuur en 0,8 miljoen voor twee pilots in Rotterdam. Deze en meer afspraken staan in de woondeal tussen het Rijk, de provincie en de gemeenten in de zuidelijke Randstad.

De woondeal moet ervoor zorgen dat de woningbouwproductie in de regio zuidelijk Randstad stijgt, de leefbaarheid in zwakke wijken beter wordt en malafide huisjesmelkers worden aangepakt. Onder de regio zuidelijke Randstad vallen de steden Rotterdam en Den Haag, de twee woningmarktregio's van beide steden én de gemeenten Leiden en Dordrecht.

Bouw woningen

De gezamenlijke overheden willen dat er in de zuidelijke Randstad tussen 2018 en 2025 ruim 100.000 nieuwe woningen komen. Bijna de helft zal in Den Haag en Rotterdam worden gebouwd.

Het Rijk helpt de gemeenten hierbij door het vrijstellen van bepaalde wetten en regels, zodat er bij de bouw tijdwinst kan worden geboekt. Verder moet een flink deel van de regionale woningbouwproductie in het betaalbare segment vallen. Ook steunen het Rijk en de provincie een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad binnen de regio.

Kralingse Zoom - Stadionpark

In de woondeal is onder meer afgesproken dat woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt. Daarbij investeert men in gebieden waar ook de mobiliteit wordt verbeterd. Zo komen er afspraken over de gebiedsontwikkeling van het gebied Kralingse Zoom-Stadion.

Dit gebied krijgt voorrang van minister Ollongren bij het nemen van maatregelen en de inzet van rijksmiddelen. Het gebied beslaat ook een groot deel van het oostelijke deel van de stad, waar de gemeente tussen de 15.000 en 30.000 woningen toe wil voegen.

Kwetsbare wijken

Daarnaast wil het Rijk samen met de gemeenten ongewenste situaties in kwetsbare wijken aanpakken, zoals in Rotterdam Zuid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een effectievere aanpak van malafide gedrag van particuliere verhuurders, zodat te hoge huren beter worden aangepakt en men onderzoekt of een zelfbewoningsplicht kan worden ingesteld.

Ook onderzoekt men of kleine VvE's (Vereniging van Eigenaren) kunnen worden opgeschaald naar grotere koepel VvE's. Kleine VvE's zijn vaak niet in staat woningen gezamenlijk goed te onderhouden en te verduurzamen. Door de komst van grotere koepel VvE's moet de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad verbeteren.

Deze afspraken zijn een verdere uitwerking van de regiodeal Rotterdam Zuid.

Noodknop middenhuur

Het Rijk werkt een zogenaamde 'noodknop middenhuur' uit. Hiermee kan in de toekomst worden voorkomen dat particuliere woningeigenaren excessief hoge huren vragen. Dit helpt gemeente Rotterdam omdat ze het aantal huizen met een huurprijs tussen de € 720 en € 1.000 wil vergroten.

Toezegging

Met het sluiten van deze woondeal zegt het Rijk 800.000 euro toe aan gemeente Rotterdam. 300.000 euro gaat naar de pilot voor flexwonen. Met deze pilot wil Rotterdam een oplossing creëren waar zowel studenten als statushouders in kunnen worden gehuisvest. Bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen. Daarnaast gaat er 500.000 euro naar de pilot goed verhuurderschap. Via deze pilot gaat de gemeente discriminatie op de woningmarkt aanpakken.

Woondeals

Minister Ollongren wil in de eerste helft van 2019 met vijf regio's een woondeal sluiten. In deze regio's (metropoolregio Amsterdam, regio Rotterdam - Den Haag, regio Utrecht, regio Eindhoven en de stad Groningen) is de woningmarkt het meest gespannen.