Windmolens langs Nieuwe Waterweg in gebruik
Gepubliceerd op: 13-06-2019
Geprint op: 23-07-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/windmolens-nieuwewaterweg/
Spring naar het artikel
Foto: Eneco

Zes windmolens van elk 175 meter hoog langs de Nieuwe Waterweg zijn klaar en leveren inmiddels groene stroom voor ruim 20.000 huishoudens.

Het windmolenpark werd donderdag 13 juni feestelijk geopend. De bouw nam ongeveer 7 maanden in beslag.

'Binnen tien jaar tijd willen we de CO2-uitstoot halveren. Het Windpark Nieuwe Waterweg levert daar een belangrijke bijdrage aan.'

Arno Bonte - wethouder

CO2-uitstoot fors terugbrengen

Windpark Nieuwe Waterweg vloeit voort uit het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam (PDF). Vijftien gemeenten, de Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) sloten dit convenant om de regionale CO2-uitstoot fors terug te brengen.

Wethouder Arno Bonte: ‘Binnen tien jaar tijd willen we de CO2-uitstoot halveren. Om dat doel te halen hebben we de komende jaren heel veel extra windenergie nodig. Het Windpark Nieuwe Waterweg levert een belangrijke bijdrage. En het mooie is dat dat ook nog eens in goed overleg met omwonenden is gebeurd.’

Meer windmolenparken

Het is het derde windmolenpark dat Eneco in korte tijd in de regio Rijnmond heeft neergezet. Eerder bouwde het Rotterdamse energiebedrijf samen met Vattenfall al een windmolenpark op de Slufterdam en binnenkort is ook het windmolenpark Hogezandsepolder in de Hoeksche Waard klaar. Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 370 MegaWatt (MW) windvermogen binnen de gemeentegrenzen te realiseren. 370 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van ruim 240.000 huishoudens. Bekijk de pagina Windenergie voor meer informatie.

Hoe gemeente Rotterdam met de realisatie van windenergie wil omgaan staat ook beschreven in 'De Leidraad windenergie 2016-2020' (pdf).