Wijkhandhavers zorgen voor uw veiligheid
Gepubliceerd op: 20-10-2022
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/wijkhandhavers/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Wijkhandhavers hebben daarin een belangrijke rol. Naushad 'Naus' Liakathoesein, wijkhandhaver in Beverwaard: 'Wij zijn de oren en ogen in de wijk.'

Iedere handhaver werkt in een vaste wijk. Naus: 'Ik hoor bij het team dat in IJsselmonde werkt. Mijn gebied is Beverwaard. Ik ben daar dagelijks te vinden. Mijn collega’s en ik pakken ergernissen en kleine overtredingen aan. Denk bijvoorbeeld aan verkeersovertredingen, zoals op de stoep parkeren, of het verkeerd aanbieden van huisvuil. Verder onderhouden we contact met instanties en bewoners. Zo weten we weten wat er speelt in de wijk.' Handhavers richten zich ook op het voorkomen van asociaal gedrag. Als het nodig is, treden ze op. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en waar nodig schrijven ze boetes uit.

Contact met wijkhandhaver

Heeft u een klacht of probleem, dan kunt u de wijkhandhavers aanspreken. Op straat of in de wijkhub, als uw wijk een wijkhub heeft. Naus: 'Iedereen kan ons aanspreken, graag zelfs. U herkent ons aan onze gele hesjes. We zijn blij met elk signaal. Ook dat het ergens goed gaat. Heeft iemand een klacht die niet voor ons is, dan zorgen we ervoor dat deze bij de juiste instantie komt. De klager krijgt bericht hoe zijn klacht is afgehandeld.'

Meer informatie

U kunt uw klacht ook digitaal melden. Dat kan online of met de MeldR-app op uw mobiele telefoon. Heeft een klacht spoed, dan kunt u 14 010 bellen. Bel bij overlast of overtredingen altijd de politie via het landelijke nummer 0900-8844.