Wijk aan Zet
Gepubliceerd op: 17-09-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/wijk-aan-zet-1/
Ga naar de hoofdinhoud

39 wijkraden met gekozen bewoners. Een digitaal platform waarop iedereen kan meepraten. En wijkhubs waar je als bewoner zó bij de gemeente kunt binnenlopen. Deze plannen om Rotterdammers meer inspraak te geven worden realiteit.

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het raadsvoorstel Regelgeving Wijk aan Zet naar de Gemeenteraad gestuurd, waarin de regels over zaken als de verkiezingen, taken en bevoegdheden voor wijkraden en bijvoorbeeld de vergoedingen voor wijkraadsleden worden beschreven.

'Je struikelt in de Rotterdamse wijken over goede ideeën, over hoe het daar beter, mooier, fijner en veiliger kan. Hoe benutten we die ideeën het beste?' Dat was de vraag die leidde tot het programma Wijk aan Zet. Dit krijgt na de verkiezingen (voor gemeenteraad en wijkraden) van 2022 gestalte.

Bewoners in wijkraad

Rotterdam krijgt 39 wijkraden. Daarin beslissen bewoners mee over de kwesties die in hun wijk spelen. Wijkbewoners kiezen deze wijkraadsleden zelf. Elke Rotterdammer van 16 jaar en ouder kan zich verkiesbaar stellen. Bekijk de kaart:

Inwerkprogramma

'Ik heb wel goede ideeën, maar ik weet niet hoe het werkt in zo’n wijkraad'. Een logische gedachte bij veel mensen die niet eerder zoiets hebben gedaan. Daarom komt er een uitgebreid inwerkprogramma voor nieuwe wijkraadsleden. Een basismodule met uitleg over de organisatie, het stadsbestuur en het werk van de wijkraden. En op langere termijn een programma voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast levert de gemeente professionele ondersteuning voor de wijkraden.

Mijn Rotterdam

Ook los van de wijkraad kunnen Rotterdammers hun stem laten horen. Via het digitale platform Mijn.Rotterdam.nl kunt u meepraten, initiatieven indienen én meestemmen over subsidies voor bewonersinitiatieven. Vier wijken oefenen al vanaf september met het platform: Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek, Katendrecht-Wilhelminapier en Het Lage Land. Na de verkiezingen komt Mijn.Rotterdam beschikbaar voor alle Rotterdammers.

Gewoon binnenlopen

Daarnaast komt er in elke wijk een plek waar bewoners gewoon kunnen binnenlopen met vragen of andere kwesties. Dat is de wijkhub. De gemeente werkt daar samen met andere organisaties uit de wijk. Doel is dat de komende twee jaar elke wijk een eigen hub krijgt; een paar wijken hebben er al één.

Wijk aan zet

Op 17 juni 2021 besloot de gemeenteraad tot Wijk aan Zet. Doel is dat Rotterdammers meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk. Over sommige onderdelen, zoals welke regels er precies gaan gelden voor de wijkraden, moet de gemeenteraad nog een beslissing nemen. Andere elementen worden al uitgewerkt.

Meer informatie

In maart 2022 zijn de verkiezingen voor de wijkraad, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden als kandidaat-wijkraadslid? Dat kan. Stuur een mail aan wijkaanzet@rotterdam.nl.

Kijk voor meer informatie op de pagina Wijk aan zet.