Voorjaarsnota 2019
Gepubliceerd op: 11-06-2019
Geprint op: 18-06-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/voorjaarsnota2019/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Meer geld voor onder meer de overgang naar schone energie, voor nieuwe woningen en extra handhavers. Dat is de keuze die het college van burgemeester en wethouders maakt in de Voorjaarsnota 2019.

De voorjaarsnota is dinsdag 11 juni aangeboden aan de gemeenteraad. In de Voorjaarsnota 2019 staan financiële keuzes van het college voor het komende jaar om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Wethouder van Gils van Financiën: ‘Die ambities zijn hoog. Dat vraagt om duidelijke keuzes, en die staan in de Voorjaarsnota. Daar ben ik trots op. Met elkaar werken we aan een nog mooier en sterker Rotterdam.’

‘Die ambities zijn hoog. Dat vraagt om duidelijke keuzes, en die staan in de Voorjaarsnota. Daar ben ik trots op. Met elkaar werken we aan een nog mooier en sterker Rotterdam.’

Arjan van Gils - Wethouder Financiën

Klimaatakkoord

Voor de energietransitie wordt 68,2 miljoen euro vrijgemaakt. Vóór het einde van dit jaar wil het college een Rotterdams klimaatakkoord sluiten met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit moet zorgen voor een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Er wordt ook geïnvesteerd om de eerste stappen naar aardgasvrije wijken te zetten.

Bekijk ook de pagina Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht - een duurzaam en energiezuinig Rotterdam.

Meer woningen

Om 18.000 nieuwe woningen te bouwen in de komende jaren, is het bouwtempo verhoogd. Afgelopen jaar is de bouw van ruim 4.500 woningen gestart, een bouwrecord. Verspreid over de hele stad komt er nieuwbouw voor zowel de kleine als de grotere beurs. Ook de nieuwe Coolsingel krijgt steeds meer vorm en gezicht. Het college werkt ook aan ‘De Groene Stadslong’: een groene verbinding tussen Blaak, Coolsingel, Hofplein en Hofbogen. Verder investeert het college in het aanleggen van plantsoenen, gras, bomen en bloembakken in de Rotterdamse wijken.

Bekijk ook de pagina Wonen in een wereldstad - een thuis voor alle Rotterdammers.

Uit de schulden

Het college maakt 44 miljoen vrij voor het bestrijden van armoede. Met de aanpak ‘Reset’ (PDF) en ‘Uit de knoop’ (PDF) krijgen 500 arme gezinnen intensieve hulp en moeten 15.000 gezinnen uit de schulden worden geholpen. Alle jongeren (18-27 jaar) die aankloppen voor hulp, krijgen een schuldhulpaanbod. Ook de inzet om Rotterdammers met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen blijft onverminderd hoog. Met Prestatie010 zet de gemeente in op meer maatwerk, persoonlijke aandacht en arbeidsontwikkeling.

Bekijk ook de pagina Kansen voor Rotterdammers - een generatie zonder achterstanden.

Verkeer

Omdat de parkeerdruk en -overlast aan de randen van het centrum is toegenomen, kiest dit college voor de invoering van een extra parkeertarief in de gebieden rond het centrum. Op sommige plekken wordt de maximumsnelheid voor auto’s verlaagd. Zo komt er meer ruimte voor openbaar vervoer en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers.

In het Stedelijk Verkeersplan 2030 staat beschreven hoe volgens de gemeente de toekomst van verkeer in Rotterdam zich zal ontwikkelen. In 2020 start ook de uitvoering van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak door samen met partners nieuwe vormen van vervoer te ontwikkelen, te testen en te realiseren.

Onderwijs en gezondheid

Alle kinderen uit de Childrens Zone-wijken van Rotterdam Zuid krijgen tien uur extra onderwijs. De aanpak ‘Lekker Fit!’ wordt uitgebreid naar meer scholen en naar Huizen van de Wijk. Het college presenteert eind 2019 een Rotterdams Preventieakkoord dat meer Rotterdammers moet stimuleren gezondere keuzes te maken.

Extra handhavers

Een eerder voorgestelde bezuiniging van veertig handhavers wordt teruggedraaid. Daar bovenop komen tien extra handhavers, die onder meer controleren op ‘naastplaatsingen’ bij afvalcontainers.

Meer informatie

De Voorjaarsnota wordt besproken in de raadscommissies van 3 en 4 juli. Op 9 juli worden de algemene beschouwingen gehouden in de gemeenteraad en op 11 juli stelt de raad de Voorjaarsnota 2019 officieel vast. Bekijk de gehele Voorjaarsnota op: Watdoetdegemeente.rotterdam.nl.