Deel woningen niet toekomstbestendig
Gepubliceerd op: 24-03-2021
Geprint op: 22-04-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/vitaliteitsonderzoek/
Ga naar de hoofdinhoud

Een groot deel van de particuliere woningen in Rotterdam is niet toekomstbestendig. Tienduizenden woningeigenaren kampen met grote kosten voor funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar gasvrij.

Voor vooral woningeigenaren in de kwetsbare wijken is de opstapeling straks onbetaalbaar. Dit blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van 164.000 particuliere woningen. Rotterdam is de eerste gemeente die zo’n grootschalig onderzoek heeft gedaan.

Drie miljard

Om woningeigenaren en bewoners te steunen doet de gemeente nu een beroep op het Rijk. Er is van het Rijk ruim 3 miljard euro nodig om zo'n 36.000 woningen van mensen met een kleine beurs toekomstbestendig te maken.

'De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen', zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). 'Door de krapte op de woningmarkt is een vitale woningvoorraad nog belangrijker. Zonder deze investering lopen kosten op en wordt de stapeling van opgaven voor deze Rotterdammers nog groter.'

Samen met bewoners optrekken

Vooral de combinatie van achterstallig onderhoud, het verduurzamen van woningen en het beperkte besteedbaar inkomen van de eigenaren, maakt dat investeringen te groot zijn voor een deel van eigenaren om alleen te dragen. 'Dit vraagt om grote investeringen die Rotterdammers met een kleine beurs niet op kunnen brengen’, zegt Kurvers. 'We willen hen helpen zodat zij comfortabel en met plezier in hun huis kunnen blijven wonen en deze woningen ook hun waarde behouden.'

Focuswijken

In het vitaliteitsonderzoek worden verschillende opgaven in de woningvoorraad (zoals funderingsherstel of verduurzaming) gebundeld. Daarnaast zijn de financiële gevolgen afgezet tegen het gemiddeld besteedbaar inkomen van eigenaar-bewoners. Zo komen gebieden in beeld waar de eigenaar-bewoners de benodigde investeringen vaak niet kunnen betalen. Dat geldt voor de focuswijken in Charlois, Feijenoord en Lombardijen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Ook op de noordoever zijn een aantal kwetsbare gebieden.

Particuliere verhuurders

Van de 164.000 particuliere woningen die Rotterdam telt zijn 100.000 woningen in eigendom van de eigenaar-bewoners. 64.000 woningen zijn in bezit van particuliere verhuurders. Deze groep zal ook moeten investeren in hun bezit om het klaar te maken voor de toekomst.

Het totaal aan opgaven in de particuliere woningvoorraad is tot aan 2050 begroot op 10,7 miljard euro, waarvan 6,5 miljard euro onrendabel is en dus niet is terug te verdienen door waardestijging of een lagere energierekening.

Stadsvernieuwingsfonds

De gemeente pleit al langer bij het Rijk voor een stadsvernieuwingsfonds. Kurvers vindt het nieuwe Volkshuisvestigingsfonds met 450 miljoen euro voor alleen in 2021 een mooi begin. 'Behalve Rotterdam hebben ook andere grote gemeenten te maken met het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook zij hebben hulp nodig. Het Rijk is door de woningnood te veel gespitst op nieuwbouw en vergeet in de achteruitkijkspiegel te kijken. Er moet ook echt meer geld en aandacht komen voor de bestaande woningvoorraad, anders zijn er straks te veel achterblijvers.’

Meer informatie

Bewoners met algemene vragen over het onderhoud van hun woning kunnen contact opnemen met de Eigen Huis Coaches via 14 010.
Voor vragen over de fundering: Rotterdam.nl/funderingsloket.
Vragen over verduurzaming: Duurzaam010.nl.
Voor vragen over de Vereniging van Eigenaren (VvE): Vve010.nl.
Het onderzoekrapport van het Vitaliteitsonderzoek is te downloaden via Rotterdam.nl/vitaliteitsonderzoek.