Vitalere ouderen in Lage Land
Gepubliceerd op: 07-07-2020
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/vitale-ouderen-lage-land/
Spring naar het artikel

Ouderen uit de wijk Het Lage Land voelen zich gezonder, bewegen makkelijker en ervaren meer kwaliteit van leven dankzij het programma Thuis Onbezorgd Mobiel.

Aan het programma Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) deden vorig jaar 73 ouderen uit de Rotterdamse wijk Het Lage Land mee. De deelnemers waardeerden TOM met een 8,6 en gaven aan minder te vallen.

Sterker door TOM

In april 2019 is in de wijk Het Lage Land gestart met de pilot TOM: Thuis Onbezorgd Mobiel. In totaal deden 73 zelfstandig wonende ouderen mee aan het 14 weken durende programma voor meer kracht en vitaliteit. Ze waren in de leeftijd van 64 tot 94 jaar en hadden allen een verhoogd risico op valincidenten. Via In Balans kregen de deelnemers spierversterkende oefeningen, balans oefeningen en voorlichting over valrisico’s. Gezond en eiwitrijk eten stond centraal in persoonlijke voedingsadviezen en presentaties van de diëtisten tijdens gezamenlijke lunches. De derde pijler was gericht op het versterken van de sociale contacten, door wekelijks in vaste groepjes samen te komen en het inzetten van TOM-maatjes; vrijwilligers uit de wijk die beschikbaar waren voor vragen en meehielpen bij activiteiten.

'Het is fantastisch om te zien hoe dit zijn vruchten afwerpt. Dat biedt mooie kansen om TOM de komende periode verder uit te rollen in diverse Rotterdamse wijken.'

Sven de Langen - wethouder Volksgezondheid, Welzijn, Ouderen, Sport

Veelbelovende resultaten

Tijdens het programma en zes maanden na afloop van het programma is onderzoek gedaan naar hoe de deelnemers TOM ervoeren en welke (blijvende) resultaten zij boekten. De deelnemers vulden hiertoe vragenlijsten in over hun gezondheid en welbevinden, voeding en sociale contacten. Via beweegtesten werden ook de fysieke veranderingen bijgehouden.

Ook in andere Rotterdamse wijken

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Welzijn, Ouderen, Sport is blij met de resultaten: ‘Het is belangrijk om goed voor onze ouderen te zorgen, zodat zij zo lang mogelijk gezond blijven, zich fit en vitaal voelen en actief kunnen blijven in hun eigen omgeving. Dankzij TOM is er positieve aandacht voor gezond eten, gezond bewegen en sociaal welzijn. Het is fantastisch om te zien hoe dat zijn vruchten afwerpt. Dat biedt mooie kansen om TOM de komende periode verder uit te rollen in diverse Rotterdamse wijken.'

Kwaliteit van leven verbeterd

Meer bewegen en gerichte training laten een sterke verbetering zien in het fysiek functioneren, zo geeft projectleider Rozan van der Veen van VeiligheidNL aan. ‘Dat bepaalt mede het risico op vallen. Ook neemt de angst om te vallen af als men sterker op de benen staat. Daarnaast vinden deelnemers dat hun kwaliteit van leven aanzienlijk is verbeterd en ervaren ze dat – ook zes maanden na afloop – hun gezondheid beter is dan voor de start van TOM.’ Verder is winst geboekt op de kennis van gezond eten en een hogere inname van eiwitten. Voldoende eiwitinname is belangrijk om spiermassa op peil te houden en lichamelijke achteruitgang bij ouderen te vertragen.

'De angst om te vallen neemt af als men sterker op de benen staat. Daarnaast vinden deelnemers dat hun kwaliteit van leven aanzienlijk is verbeterd.'

Rozan van der Veen - projectleider VeiligheidNL

Stappenplan

De ervaringen in Het Lage Land zijn samen met de resultaten uit vijf eerdere proefregio’s verwerkt tot een stappenplan. Zo gaven deelnemers onder meer aan graag een vervolg te willen op TOM. Van der Veen: ‘Dat was voor ons een les. Voor de slotbijeenkomst hadden we lokale beweegaanbieders uitgenodigd. Maar toch hadden de deelnemers het gevoel dat er geen vervolg was, bijvoorbeeld om met hun eigen groepje verder te gaan. Dus willen we in de toekomst veel eerder in het traject zo’n vervolgaanbod introduceren. Je wilt immers dat de deelnemers ook na TOM blijven bewegen en hun sociale contacten onderhouden En de geleerde lessen zijn verwerkt in het stappenplan. Het stappenplan moet daarnaast zorgen voor een succesvolle invoering van TOM in andere gemeenten die ermee aan de slag willen. Het stappenplan kan eenvoudig worden aangepast aan de lokale situatie en het netwerk.’

Meer informatie

TOM is in Het Lage Land uitgevoerd door: VeiligheidNL, Nutricia, Adviesbureau Purpose, Hogeschool Utrecht, gemeente Rotterdam, Buurtwerk, Diëtistenpraktijk HRC en fysiotherapeuten uit de wijk en met behulp van financiering van het Danone Ecosystem Fund.

Bekijk de samenvatting van de belangrijkste resultaten van TOM Rotterdam.

\