Relatief rustige jaarwisseling
Gepubliceerd op: 07-01-2021
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/verloop-jaarwisseling/
Ga naar de hoofdinhoud

Het algehele beeld van de jaarwisseling is dat deze in vergelijking met vorige jaren rustiger en beter beheersbaar is verlopen. Er was minder schade en letsel en ook het aantal incidenten lag flink lager dan voorgaande jaren.

Het was in vele opzichten een hele andere jaarwisseling. Vanwege de coronacrisis was er een landelijk vuurwerkverbod, waren er geen vuurwerkshows en was het vanwege de geldende coronamaatregelen niet toegestaan om de jaarwisseling met meer dan twee mensen van buiten het eigen huishouden te vieren.

Minder vuurwerk afgestoken

Het algemene beeld is dat tijdens en rond de afgelopen jaarwisseling flink minder vuurwerk is afgestoken in Rotterdam dan in de afgelopen jaren. Dit jaar is daarmee een goede start gemaakt met een nieuwe traditie van het vieren van de jaarwisseling. Er werd wel nog steeds vuurwerk afgestoken, van middernacht tot 1.30 uur als piekmoment. Dit betekent dat ook (voorafgaand aan) aankomende jaarwisseling aandacht gevraagd zal worden voor het vuurwerkverbod.

Controles op vuurwerk

Stadsbeheer Toezicht & Handhaving heeft in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling twee vuurwerkteams ingericht die intensief hebben samengewerkt met de 3 vuurwerkteams van de politie. Ook waren twee handhavers van Stadsbeheer enige weken bij het politievuurwerkteam gedetacheerd. Dit heeft verschillende succesvolle acties opgeleverd, waaronder:

  • Na een controleactie van het vuurwerkteam van Stadsbeheer heeft de politie een vervolgonderzoek ingesteld waarbij 16 locaties werden onderzocht vanwege opslag van illegaal vuurwerk;
  • Bij een gezamenlijke controle op een school zijn 15 cobra’s in beslag genomen;
  • Een samenwerking in een undercoveractie (pseudokoop) van politie op illegale verkoop van vuurwerk via sociale media.
  • Daarnaast is er door de vuurwerkteams van de politie in samenwerking met het milieuteam van Stadsbeheer 7.000 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Zes inleveracties voor vuurwerk

In aanloop naar de jaarwisseling zijn er zes inleveracties voor vuurwerk voor particulieren georganiseerd, verdeeld over vier verschillende locaties in Rotterdam. In totaal is daar 313 kilo vuurwerk ingeleverd.

Overlastmeldingen

De afgelopen jaarwisseling is gewerkt aan een online dashboard waarin alle overlastmeldingen gebundeld zijn. In totaal zijn in 2020 2.234 meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 waar 1.364 meldingen binnenkwamen. Deze stijging is mogelijk te verklaren door het vuurwerkverbod, waardoor mensen meer alert waren op vuurwerk dat toch afgestoken werd. Daarnaast kon via de app Buitenbeter een maand eerder een vuurwerkmelding worden doorgeven dan vorig jaar.

Letsel

Ondanks het vuurwerkverbod was er ook afgelopen jaarwisseling sprake van letsel. In totaal zijn vijf patiënten in het Oogziekenhuis Rotterdam behandeld. Dit betreft twee slachtoffers van carbidschieten en drie van vuurwerkincidenten. Eén patiënt kwam uit Rotterdam. Vorig jaar zijn vijfentwintig patiënten in het Oogziekenhuis behandeld. Dit jaar is daarmee een duidelijke daling van het aantal slachtoffers zichtbaar.

Schade aan gemeentelijke eigendommen

De schade aan gemeentelijke eigendommen is inmiddels grotendeels in kaart gebracht. In totaal zijn tot dusver 352 schadegevallen geconstateerd tot peildatum 6 januari. Dit betreft onder meer ondergrondse containers, speeltoestellen, Rotterdambakken, parkeervoorzieningen en lichtmasten. De voorlopige schade bedraagt 284.320 euro. Dit bedrag kan nog oplopen, aangezien de verwachting is dat er nog latere schademeldingen en -constateringen binnen kunnen komen. De schade van de jaarwisseling 2019-2020 was in totaal 410.000 euro.

Hulpdiensten

De Politie Eenheid Rotterdam typeert het algemene beeld als beheersbaar. Al zijn er op verschillende plekken in de regio vernielingen gepleegd en brandjes gesticht en moesten publieke eigendommen en verschillende auto’s en (huur-) scooters het ontgelden. Ook waren er verschillende groepen jeugdigen op de been die (zwaar) illegaal vuurwerk afstaken. De ambulance is van 31 december 18 uur tot 1 januari 6 uur in de gemeente Rotterdam in totaal 81 keer uitgerukt. Dit zijn tien ritten minder dan vorig jaar.  De brandweer in de gemeente Rotterdam kreeg in totaal 203 meldingen, tegenover 465 vorig jaar.  

Openbaar vervoer

Een gezamenlijke aanpak van politie, gemeente en RET en preventieve maatregelen maakten dat de schade aan metrostations, abri’s en overige RET-eigendommen sterk is teruggebracht. De schade aan de abri’s wordt geschat op 8.000 euro. Rond 19.30 uur ging op metrostation Parkweg een vuurwerk- of benzinebom af. De beelden zijn opgenomen en hiervan is, samen met de andere vernielingen, aangifte gedaan.