Verkeer in Rotterdam veiliger
Gepubliceerd op: 05-10-2020
Geprint op: 24-10-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/verkeer-in-hillevliet/
Ga naar de hoofdinhoud

Dertig jongeren in Hillesluis zijn zich bewuster van de risico's in het verkeer na de praktijkgerichte verkeersveiligheidstraining Camp21.

Jongeren tussen 16 en 24 jaar kunnen beleven wat de mogelijke gevolgen zijn van onverantwoord, asociaal en onverschillig rijgedrag. De training bestaat uit drie blokken, en staat rijden onder invloed (alcohol en drugs), afleiding in het verkeer en te hard rijden centraal.

Theater en rollenspel

Tijdens de voorlichting spelen de deelnemers een rollenspel en treden zelf als regisseur op. Ze sturen acteurs aan die wegmisbruikers spelen. Tijdens een confronterende simulatie krijgen de deelnemers een prikkel om mee te denken en oplossingen aan te dragen. En zo leren ze in te zien hoe destructief en risicovol onverantwoord en asociaal rijgedrag is.

Rijden onder invloed

In een voorlichtingsblok staat rijden onder invloed (alcohol en drugs) centraal. De jongeren voeren gesprekken over de effecten van middelengebruik in het verkeer. Er zijn groepsdiscussies waarbij deelnemers ervaringen delen en een quiz doen. In een alcoholsimulatieparcours doen deelnemers reactie- en coördinatieoefeningen.

Kantelsimulator

De kantelsimulator simuleert het over de kop gaan van het voertuig. Zo ervaren de jongeren hoe belangrijk de autogordel is. De bestuurder (of bijrijder) ervaart het probleem van uitstappen wanneer hij/zij op de kop hangt en leert hoe men in zo’n situatie veilige het voertuig kan verlaten. Dit is leerzaam voor zowel bestuurder als bijrijder. Daarnaast kunnen de deelnemers zo ook anderen helpen als een voertuig op de kop of op zij ligt.

Het begint bij voorlichting

De gemeente Rotterdam doet meer aan voorlichting voor jongeren, om hen bewust te maken van de risico’s in het verkeer. Zo wordt in samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid voorlichting op middelbare scholen gegeven.

Fietsers en voetgangers centraal

Ook zorgt de gemeente voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en verbetert ze risicovolle locaties. Daarbij staan fietsers en voetgangers centraal. De afgelopen jaren zijn vooral plekken met veel ongevallen veiliger gemaakt, zogenaamde ‘black spots’. De gemeente wil ongevallen voorkomen, in plaats van achteraf in te grijpen. Daarom worden onveilige plekken voortaan voorspeld, volgens het Rotterdams Verkeersveiligheidsmodel. Nu is de gemeente bezig het kruispunt Ringdijk-Wilgenlei veiliger te maken.

Meer informatie

Heeft u een vraag over verkeersveiligheid in Rotterdam, bijvoorbeeld over projecten of voorlichtingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via verkeersveiligheid@rotterdam.nl. Onveilige verkeerssituaties kunt u melden via het vragen- en klachtenloket.

Camp21 is een innovatief educatieproject van de gemeente Rotterdam en wordt sinds 2016 uitgevoerd door ZAT Projectenbureau in samenspraak met partners; politie, Stichting JOZ en Werkteam Feijenoord. Pendrecht, Tarwewijk, Afrikaanderwijk en Beverwaard gingen Hillevliet voor.