Turkse nieuwkomer moet sneller integreren
Gepubliceerd op: 12-07-2019
Geprint op: 17-07-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/turkse-nieuwkomers/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdam wil Turkse nieuwkomers laten inburgeren, ook als dat nog niet verplicht kan worden. Met deze aanpak voor gezinsmigranten zorgt Rotterdam dat zij hier beter starten en de mogelijkheid hebben een zelfstandig leven op te bouwen.

Hiermee neemt de stad een voorschot op de landelijke discussie die dit mogelijk moet maken. Aanbieders wordt gevraagd dit mee te nemen in de aanbesteding die momenteel loopt.

Achterstand op taal en participatie

Jaarlijks immigreren honderden Turkse gezinsmigranten naar Rotterdam. Zij hebben geen pre-inburgering in het land van herkomst hoeven volgen en hebben ook geen inburgeringsverplichting. Dat gezinsmigranten hun weg vinden in Nederland via hun partner blijkt in de praktijk niet altijd te kloppen. Hierdoor missen zij informatie over de Nederlandse samenleving. Veel nieuwkomers houden daarom een achterstand op taal en participatie.

Eigen netwerk opbouwen

Inburgering loopt via een wettelijk traject voor veel nieuwkomers. Voor gezinsmigranten uit Turkije zou dit betekenen dat ook zij via dit traject de Nederlandse taal leren en regelingen en voorzieningen leren kennen. Bovendien sterkt het hen om een eigen netwerk op te bouwen en onafhankelijk te kunnen participeren in de samenleving. Rotterdam gaat ervan uit dat veel Turkse nieuwkomers doorverwijzingen naar taaltrajecten en praktische informatie als welkome ondersteuning ervaren om zo snel mogelijk hun eigen weg te vinden in de stad.

Oproepen voor inburgeringstraject

In de aanbesteding voor 2020 is meegenomen dat aanbieders gezinsmigranten van buiten Europa, nieuwkomers uit Turkije en EU-migranten oproepen voor een inburgeringstraject. Zodat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en betrouwbare informatie krijgen over regelingen en verplichtingen in Nederland.

Meer informatie

Een van de doelen van het collegeprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’ is dat Rotterdammers die vanuit het buitenland naar onze stad komen, hun weg vinden in de Rotterdamse samenleving en spreken zo snel mogelijk Nederlands. Ook zijn zij bekend met de rechten en plichten die de Nederlandse rechtstaat met zich brengt en handelen daarnaar. Lees meer op de pagina ‘Relax. Dit is Rotterdam’.

Lees op de pagina Taal en Integratie wat de gemeente en andere organisaties doen om nieuwe Rotterdammers te laten integreren.