Subsidie klimaatadaptatie
Gepubliceerd op: 06-01-2021
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/subsidie-klimaatadaptatie-1/
Ga naar de hoofdinhoud

De subsidieregeling Klimaatadaptatie is opnieuw ingegaan. Dit jaar is er totaal 500.000 euro beschikbaar voor bewoners, VVE’s, bedrijven en organisaties in Rotterdam. Er zijn wel wijzigingen in de voorwaarden.

De belangrijkste wijziging is dat er geen subsidie verstrekt wordt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen. Een andere wijziging is dat waterbergingen niet meer hoeven te worden gevuld met hemelwater dat in de huidige situatie door het riool wordt afgevoerd.

Meer groen op eigen terrein

Het klimaat verandert. Daardoor neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. Er kan schade optreden aan gebouwen en infrastructuur door bijvoorbeeld wateroverlast, maar ook door lage grondwaterstanden als gevolg van langdurige droogte. Extreme hitte kan negatieve gevolgen hebben voor de maatschappij door gezondheidsproblemen, een verminderde arbeidsproductiviteit en een toenemend sterftecijfer van ouderen en kwetsbaren.

De inzet van Rotterdammers op privaat terrein is onmisbaar bij het klimaatbestendig maken van Rotterdam. Ongeveer 60 procent van de stad is immers privaat terrein. De subsidieregeling klimaatadaptatie is bedoeld om Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven, verenigingen en stichtingen te stimuleren het eigen terrein klimaatbestendiger te maken en voor te bereiden op extreem weer. Daarbij gaat het om het aanleggen van meer groen en maatregelen om regenwater af te koppelen, op te vangen of te benutten. In 2020 is er subsidie aangevraagd voor ruim 8.000 m2 groen oppervlak, ruim 800 m3 (800.000 liter) waterberging en ruim 6.000 m2 afgekoppeld oppervlak.

Wat wordt er gesubsidieerd?

U kunt subsidie aanvragen voor het toevoegen van groenoppervlak door beplanting, waterberging en afgekoppeld oppervlak.

De subsidie bedraagt:

  • 500 euro per toegevoegde kubieke meter waterberging.
  • 10 euro per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
  • 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak.

Een combinatie is hierbij mogelijk. Er kan maximaal 50.000 euro worden toegekend en uitgekeerd per aanvraag.

Bekijk alle voorwaarden op onze pagina’s Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500 en Subsidie klimaatadaptatie vanaf € 1.500 en dien hier uw aanvraag in.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het Duurzaamheidsloket of telefonisch via 14010.

De subsidieregeling Klimaatadaptatie is een onderdeel van het Rotterdams Weerwoord in samenwerking met het actieprogramma “Rotterdam gaat voor groen”.