Meer stil asfalt in Rotterdam
Gepubliceerd op: 06-09-2019
Geprint op: 19-09-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/stil-asfalt/
Spring naar het artikel
Foto: Joep Boute

Rotterdam neemt de komende jaren meer maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen. Met name verkeer zorgt voor geluidsoverlast en daar ligt de komende jaren dan ook de prioriteit. Zo komt er meer stil asfalt.

Dat staat in het actieplan Geluid 2019-2023, dat vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Langdurige geluidhinder kan slecht zijn voor de gezondheid. Zo is er een kans op verhoogde bloeddruk, of zelfs een hartinfarct of beroerte. Daarom zijn er voor gemeenten Europese regels om geluidshinder aan te pakken. Een van die regels is dat gemeenten iedere vijf jaar een actieplan moeten opstellen.

Stil asfalt

Uit eerder onderzoek blijkt dat bij ongeveer 109.000 mensen sprake is van geluidsoverlast. Dat is een op de zes inwoners. Rotterdam is de enige grote stad in Europa die sinds 2013 consequent stil asfalt aanlegt. De afname van het geluid door stil asfalt is te vergelijken met een halvering van de overlast van het verkeer. Ook in de komende jaren legt Rotterdam daarom stil asfalt aan. Dat gebeurt onder meer op de Maasboulevard, de Schiekade, de Schieweg en de Ringdijk.

Geluidsoverlast en luchtvervuiling vormen in Rotterdam een belangrijk gezondheidsrisico, soms met een kortere levensverwachting tot gevolg.

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie

Isoleren woningen

Verder helpt de gemeente de bewoners van ongeveer 25.000 woningen met het isoleren van hun gevels. Geluid van bijvoorbeeld verkeer dringt nu nog te hard door in deze huizen (meer dan 60 decibel). In de afgelopen jaren zijn al 11.000 woningen met hulp van de gemeente beter geïsoleerd.

De gemeente wil bouwbedrijven aansporen om nieuwbouw zo te ontwerpen dat de geluidsoverlast zo veel mogelijk wordt beperkt.

Innoveren

Ook andere maatregelen kunnen geluidshinder tegengaan. Zo rijden er in de stad steeds meer elektrische voertuigen die stiller zijn dan voertuigen met verbrandingsmotoren. De gemeente experimenteert al met een elektrische vuilniswagen en RET rijdt voor eind 2019 met 55 elektrische bussen.

Meer informatie

Lees op de website van het Raadsinformatiesysteem het Actieplan Geluid 2019-2023.