Stikstofuitspraak weinig effect op woningbouw Rotterdam
Gepubliceerd op: 28-11-2019
Geprint op: 07-12-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/stikstofuitspraak/
Spring naar het artikel

Het overgrote deel van de aangevraagde bouwvergunningen in Rotterdam kan verleend worden als het gaat om stikstofuitstoot.

De uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof eerder dit jaar lijkt weinig gevolgen te hebben voor de woningbouwopgave voor de korte en middellange termijn. Bij slechts een klein deel van de woningbouwprojecten is nog onbekend wat het effect is en zal dit ook uit nader onderzoek moeten blijken. Dit staat in een collegebrief aan de gemeenteraad.

Natura 2000-gebieden

Op 29 mei oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse aanpak van de hoge stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden onvoldoende is. Deze uitspraak heeft directe gevolgen voor vergunningen voor bouwprojecten, omdat er tijdens de bouw en het gebruik een toename kan zijn van meer uitstoot van stikstof, bijvoorbeeld door bouwverkeer.

Rotterdam en Natura 2000

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden. In de omgeving van de gemeente Rotterdam liggen drie Natura 2000-gebieden waar sprake is van stikstofgevoeligheid. Dit zijn Solleveld & Kapittelduinen (bij Hoek van Holland), Voornes Duin (bij de Maasvlakte) en de Biesbosch.

Oplossingen

Per bouwproject bekijkt de gemeente wat er gedaan kan worden om de hoeveelheid stikstof die er vrijkomt te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuw bouwmaterieel. Dit zorgt namelijk al direct voor verbeteringen. Rotterdam blijft de ontwikkelingen nauw volgen en is in contact met de betrokken ministeries.

Meer informatie

Rotterdam heeft deze collegeperiode een woningbouwopgave van 18.000 woningen. Eind 2019 staat de teller naar schatting op 7.500 woningen.

Meer weten over hoe bestuur, stad en partners samen doorpakken voor het Rotterdam van nu en de toekomst? Kijk op de webpagina Wonen in een wereldstad.

\