Sneller aan de slag door scholingsfonds en loopbaanwinkel
Gepubliceerd op: 24-06-2020
Geprint op: 10-07-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/sterker-door-mensenwerk/
Spring naar het artikel

Een scholingsfonds, een loopbaanwinkel, een experiment met (wijk)basisbanen en het benutten van investeringen in de stad om meer werkgelegenheid te creëren.

Dat zijn enkele maatregelen uit de aanpak Sterker door Mensenwerk, waarmee het college van burgemeester en wethouders hoopt zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of te krijgen.

Enorme impact

‘We waren goed op weg, tot het moment dat de coronacrisis uitbrak. De crisis die eerst een gezondheidscrisis is, heeft door de getroffen maatregelen een enorm effect op de economie. De situatie op de arbeidsmarkt is in een paar weken compleet gekanteld. Vooral zzp’ers, flexwerkers en jongeren zijn hun baan verloren’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Rotterdam vindt het belangrijk dat de huidige dienstverlening in stand blijft. De stad wil investeren in mensen voor wie werk nog een brug te ver is, maar wil ook dat mensen die nu in de bijstand komen, zo snel mogelijk weer een baan vinden en dat alle werkzoekenden kunnen blijven investeren in hun ontwikkeling.

Sterker door Mensenwerk

De aanpak Sterker door Mensenwerk kent drie speerpunten. Met de zogenoemde TOP-aanpak (Tijdelijke Overbrugging Participatiewet) wil het college zorgen dat Rotterdammers die nu in een uitkering terechtkomen, zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. De gemeente voert met iedere Rotterdammer die een uitkeringsaanvraag doet, direct een gesprek en hen wordt digitaal allerlei voorzieningen en trainingen aangeboden.

Scholingsfonds en basisbaan

Daarnaast zet Rotterdam een scholingsfonds op met geld om het om-, her- en bijscholen van Rotterdamse werkzoekenden te betalen. In eerste instantie is dit fonds bedoeld voor werkzoekenden, maar kan later worden uitgebreid naar werkenden. Het gaat met name om omscholing naar het onderwijs, politie, bouw, techniek, energietransitie en ICT.

Wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen en NPRZ): 'Juist in Rotterdam is investeren in menselijk kapitaal noodzakelijk. Onze beroepsbevolking is relatief laag opgeleid en precies dat willen we doorbreken. Met het Rotterdams Scholingsfonds zetten we de eerste stap. We vragen partners zoals het onderwijs, het Rijk en sociale partners om ook een steentje bij te dragen aan dit fonds, zodat we het aantal vouchers snel fors kunnen uitbreiden en meer mensen er gebruik van kunnen maken. Ook als straks de economie weer aantrekt is het belangrijk dat onze Rotterdammers klaar staan en opgeleid zijn om direct weer aan de slag te gaan.'

Later dit jaar wil de gemeente een klein experiment opzetten met zogenoemde (wijk)basisbanen. Mensen in de bijstand kunnen dan bijvoorbeeld aan de slag als wijkconciërge, ouderenconsulent of jongeren- en ouderencoach. Onder meer woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en bedrijventerreinen kunnen basisbanen gaan aanbieden. De gemeente blijft daarbij de bijstand betalen, de werkgever vult dat aan tot het minimumsalaris. Er mag daarbij geen verdringing zijn van reguliere arbeidsplaatsen. Hoe het experiment er precies gaat uitzien, wordt later bekend.

\