Starterslening voor jonge kopers
Gepubliceerd op: 30-07-2021
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/startersleningen/
Ga naar de hoofdinhoud

Om de toegang tot de woningmarkt te verbeteren is er vanaf 1 augustus een starterslening voor Rotterdammers tussen de 18 en 35 jaar die een woning willen kopen.

De starterslening geldt voor de aankoop van een eerste woning. De lening is ook bedoeld voor Rotterdammers ouder dan 35 jaar, die een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten.

Startersleningen

Starters kunnen vanaf de tweede helft van dit jaar een lening krijgen van maximaal 30.000 euro voor een woning met een koopprijs tot de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (325.000 euro).

Een starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek voor starters die voor het eerst een huis kopen. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek. De eerste 3 jaar betaalt een starter geen rente en aflossing.

Beperkingen kamerverhuur

Vanaf 1 juli geeft de gemeente ook geen nieuwe vergunningen meer af voor kamerverhuur in Oud Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Bloemhof, Hillesluis en Oud Mathenesse. Deze wijken maken deel uit van het actieprogramma Goed Huren en Verhuren, dat misstanden op de particuliere woningmarkt moet tegengaan. De maatregel moet prijsopdrijving en overlast door overbewoning voorkomen.

In andere wijken, zoals Oost- en West-Kralingen, geeft de gemeente sinds vorig jaar al geen vergunningen meer af voor nieuwe situaties van kamerverhuur. Verder is er voortaan een vergunning nodig voor kamerverhuur aan drie (voorheen vier) kamerbewoners in één en dezelfde woning.

Overgangsregeling

Als de eigenaar/verhuurder zelf ook in de woning woont, mag er maximaal één kamer aan een kamerbewoner worden verhuurd. Dit mocht in het verleden nog aan twee kamerbewoners. De gemeente wil met de nieuwe regels voorkomen dat meer woningen worden opgedeeld in kamers voor verhuur waardoor ze niet meer beschikbaar zijn voor gezinnen. Om te voorkomen dat woonsituaties die tot nu toe legaal waren, door de nieuwe regels illegaal zouden worden, geldt er een overgangsregeling tot september 2022. Op de kaart Kamerverhuur (u gaat naar een andere website) is te vinden waar kamerbewoning is toegestaan en waar niet.

Voorrang zorgpersoneel, leraren en politieagenten

Het college wil vanaf 1 september in bepaalde straten, verspreid over de stad, met voorrang een huurwoning kunnen aanbieden (artikel 9 van de Rotterdamwet) aan mensen met een maatschappelijk beroep, zoals zorgpersoneel, leraren en politieagenten. Dit geldt voor huurwoningen van woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het college wil de voorrangsregeling voor particuliere huurwoningen gefaseerd invoeren en er in de Tarwewijk mee beginnen.

Screenen

In een groot deel van de straten in de wijken Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois en de Tarwewijk is de inkomenseis (artikel 8 van de Rotterdamwet) niet langer nodig, omdat deze straten sociaal sterker een veerkrachtiger zijn geworden. Daarom wil de gemeente deze maatregel nog maar in een beperkt aantal straten laten doorlopen.

Daarnaast wil de gemeente vanaf 1 juli 2021 in 71 straten, verspreid over heel de stad, huurders screenen op het veroorzaken van woonoverlast (artikel 10 van de Rotterdamwet).

Rotterdamwet

De Rotterdamwet (pdf) biedt drie mogelijkheden om huurwoningen gericht toe te wijzen: voorrang op basis van inkomen uit werk (artikel 8), voorrang op basis van sociaal-economische kenmerken (artikel 9) en het beperken van overlastgevend en crimineel gedrag (artikel 10). Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een aantal wijzigingen in de Rotterdamwet om meer maatwerk mogelijk te maken. Met de nieuwe verordening wordt dit geregeld.

Begin februari heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toestemming gegeven om artikel 9 en 10 van de Rotterdamwet toe te passen in straten waar deze artikelen tot nu toe niet golden.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een starterslening is te vinden op de pagina Starterslening aanvragen.