Start Creatieve Coalitie
Gepubliceerd op: 14-10-2022
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/start-creatieve-coalitie/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam en de Creatieve Coalitie hebben een samenwerking ondertekend. Daarmee ondersteunt de gemeente het plan om de belangen van creatieve en culturele makers te behartigen, en daarmee hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Zo worden zij weerbaarder en blijft de culturele sector levend. Wethouder Kasmi van Cultuur ondertekende namens de gemeente een overeenkomst met de Creatieve Coalitie. De Creatieve Coalitie is een vertegenwoordiging van makers en andere creatieve professionals in de cultuursector.

Met de ondertekening is Rotterdam ook de eerste stad waar de Creatieve Coalitie een lokale afdeling heeft opgericht die de belangen behartigt en optreedt als gesprekspartner in overleggen met de gemeente.

Gelijke rechten

De samenwerking betekent onder andere dat de cultuursector gelijkwaardig wordt gezien, bijvoorbeeld op het vlak van de arbeidsmarkt. Zoals de Fair Practice code concreet maken voor in de in de culturele sector werkende mensen in de gemeente Rotterdam. Dit betekent eerlijke tarieven en een eerlijke verdeling van de middelen.

Gesprek aangaan

De Creatieve Coalitie.nl vertegenwoordigt als koepelorganisatie de stem van werkenden in de culturele en creatieve sector. Samen met 44 belangenorganisaties werken ze aan een betere positie van creatieve en culturele makers. Voor en met hun achterban, ongeveer 50.000 makers en creatieve professionals, slaan ze een brug tussen de politiek, overheid en het culturele veld.  Ze brengen problemen naar voren die spelen in de sector en dragen oplossingen aan.

Meedenken over cultuur

Medio 2021 nam de gemeenteraad de motie Meedenken over de koers van cultuur (gemeenteraad.rotterdam.nl) van Co Engberts (PVDA Rotterdam) aan. De motie vroeg om meer zeggenschap voor makers bij het cultuurbeleid van onze stad. En om een lokale vertegenwoordiging van de landelijke Creatieve Coalitie. Via de Creatieve Coalitie zijn mensen uit de cultuursector gesprekspartner van de gemeente, zoals bij de uitwerking van het Denktankadvies en de voorbereiding van het Cultuurplan 2025-2028 .