Schoner vervoer voor Rotterdam
Gepubliceerd op: 05-11-2019
Geprint op: 18-11-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/schoner-vervoer/
Spring naar het artikel
Foto: Claire Droppert

Schoon vervoer in Rotterdam, dat zorgt voor een betere luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot, dat is het doel van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit.

Met deze aanpak werkt het stadsbestuur aan een schoon en slim mobiliteitssysteem die de stad bereikbaar houdt.

Schone lucht is topprioriteit college

Schone lucht is een topprioriteit van het college van B&W. 'We doen dat door de keuze voor fiets en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken en onnodige autokilometers te voorkomen' , zegt Arno Bonte (Duurzaamheid). 'Het overblijvende verkeer willen we zo veel mogelijk elektrisch maken.'

'We maken de keuze voor fiets en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk.'

Arno Bonte - wethouder

Busbanen voor elektrische taxi’s en vrachtwagens

Rotterdam zet grote stappen om het vervoer schoner te maken. Zo bevat de vandaag gepresenteerde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit (zie pdf hieronder) voorstellen voor een forse uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor elektrische auto’s, het stimuleren van het gebruik van elektrische scooters, elektrische deelauto’s en de introductie van de elektrische vuilniswagens.

Maar ook het openstellen van busbanen voor elektrische taxi’s en vrachtwagens, de ingebruikname van de eerste elektrische watertaxi en de introductie van de elektrische bussen van de RET dragen bij aan het verschonen van de stedelijke mobiliteit in Rotterdam.

Meer informatie

Meer weten over hoe bestuur, stad en partners samen doorpakken voor het Rotterdam van nu en de toekomst? Kijk ook op de pagina Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht.