Kraanschepen Calandkanaal over op windenergie
Gepubliceerd op: 01-11-2019
Geprint op: 07-12-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/schepen-op-windenergie/
Spring naar het artikel

De kraanschepen van Heerema Marine Contractors in het Calandkanaal worden voorzien van schone energie. Door het stilzetten van dieselgeneratoren wordt jaarlijks een uitstoot van grofweg 5.000 dieselauto’s uit de lucht gehaald.

Met dit project willen Heerema, Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam laten zien dat het leveren van walstroom aan meerdere grote zeeschepen mogelijk is. Eneco gaat hiervoor stroom leveren van het windmolenpark op de Landtong Rozenburg.

Minder geluid en luchtverontreiniging

De kraanschepen liggen vaak langere tijd in het Calandkanaal in Rotterdam. Door het inzetten van schone energie nemen geluid en luchtverontreiniging af, komt er minder CO2 in de lucht en wordt de leefbaarheid in Rozenburg en Maassluis verbeterd.

'De CO2-besparing is gigantisch. Het is de grootste walstroomaansluiting van Europa. Dat levert schone lucht op voor tenminste 10.000 Rotterdammers.'

Arno Bonte - wethouder

Mega ‘e-house’ met transformatoren

Om de stroom te kunnen leveren komt op de Landtong Rozenburg een ‘e-house’ van 16 bij 9 meter met een aantal transformatoren. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam hebben het doel om naast Heerema ook op andere locaties in de omgeving schepen te voorzien van zogenoemde walstroom. Om het project van de grond te krijgen heeft de gemeente Rotterdam een subsidie van 2 miljoen euro opgenomen in de begroting van 2020 onder voorwaarde dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met de bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet het project als een belangrijke stap in de energietransitie. 'De CO2-besparing is gigantisch. Het is de grootste walstroomaansluiting van Europa. Dat levert schone lucht op voor tenminste 10.000 Rotterdammers.'

Stroom windturbines direct naar schepen

Internationaal is het aansluiten van dit soort grote schepen uitzonderlijk. Wat het project uniek maakt is de directe levering van de stroom van windturbines aan nabijgelegen zeeschepen. Eneco (80 procent) en het Havenbedrijf Rotterdam (20 procent) richten nu ‘Rotterdam Shore Power B.V.’ op met Heerema als eerste klant. Deze B.V. wil naast Heerema aan meerdere bedrijven in de omgeving walstroom gaan leveren. Gesprekken hierover zijn gaande. Andere terminals in de buurt kunnen vanuit het ‘e-house’ op de Landtong Rozenburg van walstroom worden voorzien.

Subsidie gemeente

Met dit project willen Heerema, Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam laten zien dat het leveren van walstroom aan meerdere grote zeeschepen mogelijk is. Vanwege dit demonstratie-aspect heeft de gemeente 2 miljoen euro subsidie voor het project opgenomen in de begroting voor 2020. Dit op voorwaarde dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast in de omgeving. Als de B.V. meerdere bedrijven weet aan te sluiten en de inkomsten toenemen zoals verwacht, dan wordt de gemeentelijke subsidie terugbetaald.

Over een jaar aan de stekker

Bedoeling is eind 2019 de vergunningen voor het project aan te vragen en in het voorjaar 2020 te starten met de aanleg. Belangrijkste is de bouw van het ‘e-house’ van ongeveer 16 x 9 x 5,5 meter. met daarbij een aantal transformatoren. Dit ‘e-house’ komt in de buurt van de ligplaats van Heerema, aan de noordkant van de Noordzeeweg op de Landtong. Inpassing van dit ‘e-house’ is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden de komende periode meerdere avonden met de Rozenburgers georganiseerd. Daarnaast moeten ook de schepen van Heerema worden aangepast. Als alles volgens plan verloopt, dan gaan de schepen van Heerema over een jaar aan de stekker.

5.000 dieselauto’s

De Sleipnir en de Thialf van Heerema zijn de grootste kraanschepen ter wereld. De dieselgeneratoren van de schepen stoten jaarlijks ongeveer net zoveel van deze stoffen uit als zo’n 5.000 dieselauto’s. De kraanschepen liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal in Rotterdam, voor onderhoud of ter voorbereiding van projecten op zee. De schepen hebben energie nodig om voorzieningen aan boord te kunnen laten draaien. Om de benodigde stroom op te wekken laten schepen nu doorgaans hun dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2 uit. Door het stilzetten van die generatoren gaat er straks jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in.

Meer informatie

Meer weten over hoe bestuur, stad en partners samen doorpakken voor het Rotterdam van nu en de toekomst? Kijk op de pagina Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht.

\