Ruimte voor horeca
Gepubliceerd op: 24-11-2022
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/ruimte-voor-horeca/
Ga naar de hoofdinhoud

Op vrijdag en zaterdag een uurtje langer open, een wat groter terras, wat meer toegestaan geluid en gratis terrasvlonders. Met onder meer deze maatregelen wil het stadsbestuur de horecaondernemers meer ruimte geven.

De acties staan in het Uitvoeringsplan horeca, dat woensdag werd gepresenteerd. Het college zet daarmee in op een levendige en bruisende stad met een divers aanbod aan (nacht)horeca. Met oog voor de balans tussen veiligheid, levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat. 

Langer open

Een van de voorstellen is om avondhoreca vanaf februari 2023 de mogelijkheid te geven om op vrijdag en zaterdag tot 3.00 uur open te zijn (nu 2.00 uur). Dit geldt niet voor de terrassen. Verder wil het college het aantal ‘geluidjes’ van 10 naar 12 uitbreiden, en het aantal ‘verlaatjes’  van 15 naar 20. Met een geluidje mag een zaak meer geluid maken, met een verlaatje wordt de openingstijd verruimd tot 7.00 uur. In 2023 mag ook het terras 25% vergunningsvrij uitgebreid worden. Daarnaast stelt de gemeente gratis 150 terrasvlonders ter beschikking.

Meer horecastewards

Met meer ruimte komt ook meer verantwoordelijkheid voor de horecaondernemers. Zij hebben zelf de verantwoordelijkheid om te voldoen aan landelijke geluids- en milieuregelgeving. Bijvoorbeeld wat betreft het naleven van geluidsnormen, het gebruik van de openbare ruimte en goede samenwerking met buren. De gemeente biedt ruimte waar het kan, maar treedt op en handhaaft waar het noodzakelijk is. Meer handhavers en horecastewards dragen bij aan een prettig en veilig uitgaansklimaat.

Kloppend hart

'Ruimte is wat horecaondernemers op dit moment 't hardst nodig hebben', zegt wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur). 'Het is geen makkelijke tijd om te ondernemen, met de stijgende energieprijzen en de gevolgen van corona nog vers in het geheugen. Wij proberen als gemeente een extra zetje te geven om het verdienvermogen te vergroten. De horeca is het kloppend hart van onze stad. Dat willen we in ere houden.'

Plannen voor de nacht

Voor de nacht streeft het college naar een gevarieerd aanbod. De nacht is een plek voor ontmoeting, ontspanning en ontlading. Dat moet mogelijk blijven. De gemeente start een publiekscampagne om initiatiefnemers met plannen voor de nacht te vinden en te helpen. Verder krijgt Rotterdam een nachtraad met een onafhankelijke nachtburgemeester of nachtcoördinator. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt; begin 2023 wordt een nachtplan gepresenteerd.

Spreiding over stad

De spreiding van horeca over de stad verdient aandacht. Horeca wordt in het gebiedsontwikkelproces vroegtijdig meegenomen. Verder wordt gekeken naar meer levendigheid langs rivieroevers en de mogelijkheid voor meer horeca op Zuid.

Meer informatie

Het horecaplan is een voorstel van het college en wordt in januari en februari behandeld in de Rotterdamse gemeenteraad. Rotterdammers kunnen zich aanmelden om in te spreken tijdens de commissievergaderingen op 18 en 26 januari 2023. Bekijk het Uitvoeringsplan horeca (Gemeenteraad.rotterdam.nl).