Rookvrije zone rond Erasmus MC
Gepubliceerd op: 02-09-2019
Geprint op: 23-10-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/rookvrije-zone/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

Het gebied rondom het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam is sinds 2 september een rookvrije zone. Het gaat om de Wytemaweg en de Zimmermanweg. De zone omvat het Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en CBT Rijnmond.

Deze organisaties hebben gemeente Rotterdam gevraagd een rookvrije zone in de openbare ruimte in te richten. Samen met de gemeente willen zij zo bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Wethouder Sven de Langen opende maandag 2 september de rookvrije zone (zie ook foto hierboven) met kinderen van het nabijgelegen Erasmiaans Gymnasium en afgevaardigden van de hierboven genoemde organisaties.

Wat houdt de rookvrije zone in?

De rookvrije zone is geen officiële verbodsplek. Aan bezoekers van de zone wordt gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied. Toezichthouders van de verschillende organisaties zullen zelf bezoekers, leerlingen en patiënten aanspreken. Wethouder Sven de Langen (o.a. Volksgezondheid en Zorg): ‘Het is de normaalste zaak van de wereld dat er in de omgeving van patiënten van het ziekenhuis en jongeren die naar school gaan niet wordt gerookt. We hopen dan ook dat mensen elkaar aanspreken en dat niet-roken hier de nieuwe norm wordt.'

'We hopen dat mensen elkaar aanspreken en dat niet-roken hier de nieuwe norm wordt.'

Sven de Langen - wethouder

Logische stap

De eigen terreinen van Hogeschool Rotterdam zijn sinds september 2018 al rookvrij. 'Hogeschool Rotterdam voelt zich verantwoordelijk voor haar medewerkers, studenten en bezoekers. Onze medewerkers en studenten hebben recht op een gezonde werk- en studieomgeving. Zij moeten hun werkplekken en lokalen kunnen bereiken zonder de schadelijke effecten van meeroken te hoeven ervaren. Tegelijkertijd wil de hogeschool bijdragen aan een rookvrije generatie', aldus bestuurder Wijnand van den Brink.

Ook het Erasmus MC vindt een rookvrije zone van groot belang. Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur: 'Het Erasmus MC doet veel onderzoek naar hoe de schadelijke gevolgen van roken kunnen worden beperkt. We weten dat rookvrije publieke gebouwen de gezondheid verbeteren. Zo hoeven minder mensen naar het ziekenhuis met hart- en vaatproblemen of benauwdheid. Ook worden er minder kinderen te vroeg geboren of in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. Rookvrije buitenruimtes zijn daarom een logische vervolgstap.'

Primeur in Rotterdam

Dit is voor Rotterdam de eerste rookvrije openbare ruimte. Maar daar blijft het volgens wethouder De Langen niet bij: 'We vinden de ontwikkeling van rookvrije plekken heel belangrijk. Roken veroorzaakt nog steeds de meeste ziektelast en sterfte. De maatschappij vraagt er ook om: we krijgen veel verzoeken van Rotterdamse organisaties die hulp vragen aan de gemeente voor het rookvrij maken van hun omgeving. Hier gaan we mee aan de slag.'

Experimenteren met rookvrije zones

De zone is in de zomermaanden voorzien van duidelijke belijning en bebording. Bij de start van het nieuwe schooljaar is de zone officieel van kracht geworden. De gemeente ziet deze eerste zone als een experiment. De Langen: 'We onderzoeken wat wel en niet werkt. Als de zone niet werkt moeten we mogelijk meer maatregelen inzetten. Daarbij kijk ik ook naar het Rijk: een aanpassing van de Tabakswet, die nu nog toestaat dat in de openbare buitenruimte gerookt mag worden, zou gemeenten meer handvatten geven om te werken aan een rookvrije generatie.' De gemeente werkt de komende tijd aan een toolkit voor de inrichting van de rookvrije buitenruimte.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam is aangesloten bij de Rookvrije Generatie, een initiatief van De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Rotterdam zet zich hiermee in om kinderen rookvrij op te laten groeien. Vanaf 2020 zijn alle scholen in Nederland verplicht om een rookvrij schoolplein te hebben. Rotterdamse scholen worden opgeroepen om nu al te beginnen met het rookvrij maken van de schoolpleinen. Ook de sportverenigingen en sportvelden in Rotterdam worden rookvrij gemaakt. Kinderboerderijen in de stad zijn sinds 1 augustus 2018 al rookvrij. Lees meer op de pagina Rotterdam Rookvrij.