Bewoner betaalt minder aan rioolvervanging
Gepubliceerd op: 31-12-2019
Geprint op: 16-01-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/rioolvervanging-goedkoper/
Spring naar het artikel

De kosten voor vervanging van de rioolaansluiting in openbaar gebied komen tot op heden voor rekening van de pandeigenaar. Vanaf 2020 betaalt de gemeente Rotterdam bij het vervangen van het hoofdriool dit deel.

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam in. Deze verordening gaat over de aanleg, het beheer en onderhoud van kabels en leidingen in de ondergrond, waaronder rioolaansluitingen. Wat betekent dit voor uw rioolaansluiting? We leggen het hieronder uit.

Wijziging in beleid rioolaansluitingen

De meeste gebouwen in Rotterdam hebben een aansluiting op het hoofdriool van de gemeente. De pandeigenaar is eigenaar van deze rioolaansluiting. Meestal ligt een deel van de rioolaansluiting in het openbare gebied, onder het trottoir en de straat. Als de gemeente het hoofdriool gaat vervangen, heeft dat dus vaak ook gevolgen voor de rioolaansluitingen.

Oude situatie

De kosten voor vervanging van de rioolaansluiting waren voorheen geheel voor rekening van de pandeigenaar, dus ook de kosten van het deel van de rioolaansluiting dat in het openbare gebied ligt. Ook was de pandeigenaar verantwoordelijk voor beheer van de gehele rioolaansluiting en voor het oplossen van problemen (verstoppingen, lekken) die daarmee kunnen optreden.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie neemt de gemeente Rotterdam bij het vervangen van het hoofdriool ook de vervanging van het deel van de rioolaansluiting dat in het openbare gebied ligt voor haar rekening. Deze kosten betaalt de pandeigenaar dus niet meer zelf. Wel betaalt de pandeigenaar nog zelf de kosten voor het vervangen van het deel van de rioolaansluiting dat op zijn eigen terrein ligt.

Probleem melden aan de gemeente

In de nieuwe situatie kan de eigenaar een probleem met de rioolaansluiting (bijvoorbeeld een verstopping of een lek) melden bij de gemeente. De gemeente zoekt uit waar de oorzaak van het probleem ligt. Als de oorzaak in het openbare gebied ligt, lost de gemeente het op en betaalt de kosten. Als de oorzaak op particulier terrein ligt, dan blijft de pandeigenaar verantwoordelijk voor de oplossing en de kosten die daarmee samenhangen.

Voor het aanvragen en aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting blijft de pandeigenaar zelf volledig verantwoordelijk.

Bijzondere rioolaansluitingen

Bijzondere rioolaansluitingen vervangt de gemeente níet. Bij deze rioolaansluitingen blijft de eigenaar ook voor het deel in openbaar gebied verantwoordelijk voor de oplossing van een probleem en de kosten die daarmee samenhangen. Het gaat om:

  • de rioolaansluiting van een woonboot vanaf de boot tot de afsluiter gelegen op de oever
  • de aansluiting van een woonboot, gebouw, woning of object op de gemeentelijke riolering in eigendom van een particulier en geheel of gedeeltelijk bestaande uit een persleiding, en wel het deel vanaf de woonboot, gebouw, woning of het object tot aan de perspomp
  • de aansluiting van een bodemenergiesysteem of een warmte-koude-opslag op de gemeentelijke riolering in eigendom van een particulier
  • de aansluiting van vetvangput of IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) op de gemeentelijke riolering, en wel het deel vanaf het gebouw, woning, of object tot aan de vetvangput of IBA.

Particuliere voorzieningen zoals een vetvangput, IBA en een terugslagklep in een rioolaansluiting zijn bijzondere voorzieningen. Deze worden ook niet door de gemeente vervangen.

Waarom wijzigt de gemeente het beleid?

Rotterdam volgt met deze wijziging het merendeel van de gemeenten in Nederland, waar al op deze manier met rioolaansluitingen wordt omgegaan. Op deze manier verlopen rioolvervangingsprojecten sneller en veroorzaken ze minder overlast voor omwonenden. Ook wordt voorkomen dat particulieren zelf in de openbare ruimte moeten gaan graven.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aankomende nieuwe beleid voor rioolaansluitingen? Bekijk dan eerst de pagina Rioolaansluiting. Lees ook deze folder Rioolaansluiting (pdf) met informatie voor eigenaren van woningen en/of bedrijven.

U kunt uw vraag ook mailen naar waterloket@rotterdam.nl. Wij nemen uw vraag dan in behandeling en antwoorden u zo snel mogelijk.

\