Meer zonnepanelen op parkeerterreinen
Gepubliceerd op: 19-10-2020
Geprint op: 20-11-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/park-the-sun/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam is de nieuwe app Park the Sun gelanceerd. Op deze app is te zien welke parkeerterreinen geschikt zijn voor zonne-energie, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen zijn die kunnen worden terugverdiend.

Veel parkeerterreinen in de gemeente Rotterdam kunnen slimmer benut worden door overdekt parkeren te combineren met het opwekken van zonne-energie. De gemeente ziet veel potentie in het overkappen van parkeerterreinen als vorm van duurzame energieopwekking.

In Rotterdam moeten de komende twee jaar dan ook tenminste 50 van deze zogenaamde solarcarports staan. Met de app Park The Sun van Sobolt wordt inzichtelijk welke terreinen hiervoor geschikt zijn.

Quickscan

Park The Sun is in Rotterdam en de provincie Noord-Holland te gebruiken. Op parkthesun.com kan iedereen een quickscan doen. Voor alle gemeenten in Noord-Holland en de gemeente Rotterdam, inclusief het havengebied, kun je het hele gebied verkennen om vervolgens een individuele parkeerlocatie te onderzoeken. Van iedere solarcarport is zichtbaar aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, wat de investeringen en de opbrengsten zijn én is er een visualisatie van de resultaten.

Klimaatdeal

Het initiatief is onderdeel van een van de 55 klimaatdeals uit het Rotterdams Klimaatakkoord.In dat akkoord hebben meer dan 100 Rotterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over een halvering van de CO2-uitstoot in de komende tien jaar. Inmiddels zijn de eerste solarcarports in Nederland operationeel in Bloemendaal en Rotterdam.

'Rotterdam heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden', legt duurzaamheidswethouder Arno Bonte uit. 'We willen daarom zoveel mogelijk plekken benutten om schone energie op te wekken. Met Park the Sun helpen we eigenaren van parkeerterreinen, investeerders en lokale energie-coöperaties om een interessante businesscase te maken om zonne-energie op te wekken.'

Meer informatie

Op 30 oktober organiseren de partijen een webinar over de werking van de tool. Kijk op my.demio.com om je aan te melden. Kijk voor meer informatie over de app op parkthesun.com.