Rotterdam voert opkoopbescherming in
Gepubliceerd op: 16-11-2021
Geprint op: 04-12-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/opkoopbescherming/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam komt met een opkoopbescherming voor woningen. Vanaf 1 januari 2022 geldt voor zestien wijken dat iemand alleen een woning mag kopen als deze koper er ook zelf gaat wonen.

De woningmarkt in Rotterdam is uit balans. Rotterdammers die een huis willen kopen, moeten opboksen tegen opkopers. En doordat huurpanden vaak tijdelijk bewoond worden, ontstaat er geen prettige woonwijk waar bewoners elkaar kennen en gedag zeggen, maar een buurt met veel wisselende huurders. Om dit tegen te gaan, geldt voor nieuwbouw al een zelfbewoningsplicht. Met de opkoopbescherming wil de gemeente Rotterdam als eerste van de vijf grote gemeenten starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kansen geven voor het kopen van een woning tegen een redelijke prijs.

16 wijken

Een kaartje met daarop de 16 wijken

De gemeente heeft gekeken naar een combinatie van het aantal woningen dat particulier wordt verhuurd en/of druk op de leefbaarheid, zoals overbewoning. Het gaat om 16 wijken:

 • Bergpolder
 • Blijdorp
 • Bloemhof
 • Carnisse
 • Groot-IJsselmonde
 • Hillegersberg-Zuid
 • Hillesluis
 • Kralingen-Oost
 • Kralingen-West
 • Het Lage Land
 • Middelland
 • Nieuwe Westen
 • Oud-Charlois
 • Oud-Mathenesse
 • Rubroek
 • Tarwewijk.

De Opkoopbescherming geldt alleen voor woningen in het lage en middensegment met een WOZ-waarde tot € 355.000.

Belangrijke stap

Volgens wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is dit een belangrijke stap in de aanpak van verhuurders die startende kopers in de weg zitten en hun huurders slecht behandelen: 'Malafide beleggers maken het lastig voor woningzoekenden en zorgen voor problemen in de wijk. Met de invoering van de opkoopbescherming verwachten we dat de weinige koopwoningen in handen komen van starters en middeninkomens die graag in Rotterdam willen komen én blijven wonen.'

Verhuren mag niet, tenzij

Met de opkoopbescherming mag een woning verhuren alleen nog onder strenge voorwaarden, zoals verhuur aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers en zussen). Of als de eigenaar van de woning langer op reis gaat. Hiervoor is dan een vergunning nodig, die alleen de eigenaar van de woning kan aanvragen. Het verhuren van een woonruimte zonder vergunning kan leiden tot een boete van € 21.750.

Rotterdam is de eerste stad in Nederland die de Opkoopbescherming invoert. Per 1 januari 2022 kun je in 16 wijken alleen een woning kopen met een waarde tot € 355.000 als je er ook zelf gaat wonen.

In sommige wijken is de woningmarkt uit balans. Twee dingen spelen daarbij een rol. Door concurrentie van opkopers maken starters en middeninkomens die op zoek zijn naar een woning in het goedkope en middensegment te weinig kans. En doordat er veel tijdelijke bewoners zijn, staat de leefbaarheid onder druk.

Drie redenen:

 1. Rotterdam wil niet de hele stad dichttimmeren zonder de consequenties te kunnen overzien.
 2. Rotterdam vindt de beschikbaarheid van middeldure huurwoningen ook belangrijk.
 3. Rotterdam voert de opkoopbescherming in volgens de regels. De wet zegt namelijk dat je deze regel gebiedsgericht mag invoeren, en dat je per wijk moet onderbouwen waarom het nodig is. Als we zien dat het op meer plekken nodig is, gaan we door.

De wijken die onder de opkoopbescherming vallen zijn geselecteerd op basis van het woningmarktcriteria en het leefbaarheidscriteria. Valt uw wijk er niet onder? Dan voldoet de wijk niet aan deze criteria.

We zien in 16 wijken waar de Opkoopbescherming ingevoerd gaat worden dat er sprake is van een verhoogd aantal woningen dat wordt gekocht door beleggers om te verhuren. We houden de ontwikkelingen in de wijken goed in de gaten. Pas in de loop van 2022 weten we of en waar er sprake is van een waterbedeffect. Indien nodig breiden we de opkoopbescherming dan uit.

De opkoopbescherming geldt voor panden die ná 1 januari 2022 worden gekocht. En waarin eventueel al huurders wonen, maar korter dan zes maanden. Als huurders er langer dan zes maanden in wonen, valt de woning niet onder de opkoopbescherming. De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die voor januari 2022 verkocht zijn.  

De datum van overdracht is leidend. Het gaat hierbij om het moment van levering (inschrijving notaris).

De meest objectieve en gangbare definitie voor middendure koopwoningen is de NHG-grens.

Er geldt een verhuurverbod, ook wel zelfbewoningsplicht genoemd. Het uitgangspunt is dat u zelf in de woning gaat wonen. Er zijn echter wel uitzonderingen. Als u aan een van deze uitzonderingen voldoet, dan kunt u een vergunning aanvragen om uw woning te verhuren. Deze uitzonderingen zijn vanaf 1 januari 2022 terug te vinden in de Huisvestigingsverordening van Rotterdam.

Particulieren kunnen een vergunning aanvragen als:

 • u wilt verhuren aan 1e of 2e graads bloed- of aanverwanten.
 • u zelf voor minstens twaalf maanden of langer woont in de woning. Dan kunt u de woning verhuren voor ten hoogste twaalf maanden, zolang dit niet voor toeristische verhuur is.
 • de woonruimte onderdeel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Woningcorporaties, marktpartijen* en zorginstellingen kunnen een vergunning aanvragen als:

 • de woonruimte door een woningcorporatie wordt teruggekocht. En daarna weer verhuurd wordt door de corporatie.
 • de woonruimte door de gemeente Rotterdam wordt aangekocht.
 • de woonruimte in opdracht van de gemeente Rotterdam door een marktpartij wordt aangekocht.
 • de woonruimte door een woningcorporatie is aangekocht en bedoeld is voor de verhuur.
 • de woonruimte door een zorgaanbieder** is aangekocht door de gemeente of de rijksoverheid. En bedoeld is voor cliënten met een zorgindicatie die de woonruimte tijdelijk huren.

*marktpartijen die handelen in opdracht van de gemeente Rotterdam
**zorgaanbieders die gecertificeerd en gecontracteerd zijn

Wij gaan werken met data gestuurde controles. Nadat overtredingen zijn geconstateerd volgt een proces van handhaven. Boetes kunnen oplopen tot € 21.750.