Oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch
Gepubliceerd op: 17-07-2019
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/oeververbinding/
Spring naar het artikel
Foto: Eric Fecken

Er komt een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch. Dat besluit namen de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voorwaarde voor deze regioaanpak is dat er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt voor de financiering van de 90 miljoen die maximaal nodig is voor de Algeracorridor (de Algeracorridor is de corridor waar de Algerabrug onderdeel van is, de brug tussen de Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel).

Precieze invulling maatregelen nog niet duidelijk

Er zijn nog verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend of de oeververbinding een brug of tunnel wordt en wat de exacte locatie binnen het zoekgebied Feijenoord en Kralingen/de Esch wordt. Ook voor de knelpunten op de Algeracorridor zijn verschillende varianten mogelijk, van renovatie tot vervanging. Daarom wordt rekening gehouden met de maximale kosten voor de aanpak van de Algeracorridor, maar de uitgaven kunnen ook lager uitpakken.

Pakket aan maatregelen

De bereikbaarheid van Rotterdam en omgeving staat onder druk. Er zijn knelpunten op de A16, de Algeracorridor en in het openbaar vervoer. Juist een goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een economisch sterke regio met een goede leefkwaliteit voor de Rotterdammers. Een goede bereikbaarheid biedt ook kansen voor gebiedsontwikkeling. In de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) worden daarom maatregelen uitgewerkt om dit aan te pakken.

Mogelijkheden onderzoeken en uitwerken

Het pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht en uitgewerkt bestaat uit:

  1. een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam
  2. maatregelen om de capaciteit en doorstroming op de Algeracorridor op te waarderen
  3. een treinstation Stadionpark
  4. een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom
  5. een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel
  6. maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk.

Verschillende oplossingsrichtingen mogelijk

Uit de onderzoeken blijkt dat dit pakket aan maatregelen voor de regio Rotterdam het meest bijdraagt aan:

  • het verbeteren van de bereikbaarheid, de regionale verstedelijkingsopgave
  • de stedelijke leefkwaliteit
  • en zorgen voor kansen voor mensen.

Aanpakken knelpunten Algeracorridor

Om de knelpunten op de Algeracorridor goed aan te pakken, zoeken de partijen gezamenlijk nog naar een financiële ruimte van 30 miljoen. Na de zomer volgt het besluit over de startbeslissing en de financiën. Dit besluit wordt vastgelegd in de Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze worden na de zomer gepubliceerd. De NRD beschrijft welke oplossingsrichtingen in de MIRT-verkenning verder worden onderzocht. Op de NRD kunnen ideeën worden ingediend.