Nieuwe sportcomplexen
Gepubliceerd op: 16-06-2021
Geprint op: 01-08-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/nieuwe-sportcomplexen/
Ga naar de hoofdinhoud

De komende tien jaar vernieuwt of renoveert de gemeente 23 sportcomplexen. Hier wordt ruim 60 miljoen euro voor gereserveerd. In september, aan het begin van het nieuwe sportjaar, wordt bekend om welke buitensportcomplexen het gaat.

Veel verenigingen krijgen het niet meer voor elkaar om zelfstandig de bouw van kleedkamers of kantines te betalen, en vragen om hulp bij de gemeente. Met het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) voert de gemeente een nieuwe werkwijze in, die verouderde veldsportcomplexen toekomstbestendig maken.

'Huis op Zuid' en Sporthal Varkenoord

Naast voorzieningen op veldsportcomplexen, zoals clubgebouwen, veldverlichting, en beregeningsinstallaties, worden ook bestaande gemeentelijke zwembaden en sporthallen gerenoveerd. De financiering voor de renovaties van onder andere het nieuwe zwembad en sporthal ‘Huis op Zuid’ en Sporthal Varkenoord zijn al goedgekeurd.

Tweede thuis

'Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving', zegt wethouder Sven de Langen. 'Voor veel kinderen is het een tweede thuis waar ze plezier hebben, gezond bewegen en in contact komen met elkaar. Daarom moeten verenigingen aantrekkelijk blijven en dat is door veel naoorlogse complexen niet zo. Met het Integraal Huisvestingsplan Sport maken we onze sportruimtes toekomstbestendig, en daarmee ook de verenigingen die er gebruik van maken.'

Digitaal sporten

Naast de noodzakelijke investeringen ondersteunt de gemeente verenigingen inhoudelijk en financieel tijdens de coronacrisis. Tot nu toe lukte het om alle verenigingen overeind te houden. Kijkend naar de toekomst zet Rotterdam via het actieprogramma verenigingen ook in op flexibele lidmaatschappen, digitaal sporten (Esports) en het aanbieden van verschillende sporten op één sportplek.