Nieuwe brug stap dichterbij
Gepubliceerd op: 14-11-2022
Geprint op: 03-12-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/nieuwe-brug-stap-dichterb/
Ga naar de hoofdinhoud

Een nieuwe brug tussen De Esch en IJsselmonde is een flinke stap dichterbij gekomen.

Eerder sprak het Rotterdamse college al de voorkeur uit voor een brug boven een tunnel. Nu scharen het Rijk en de provincie zich hier ook achter, mét een toezegging om mee te betalen.

Oplossen knelpunten

De regio Rotterdam werkt aan het verbeteren van het openbaar vervoer en het oplossen van knelpunten in het verkeer. Een van de plannen is de nieuwe oeververbinding over de Nieuwe Maas, tussen De Esch en IJsselmonde. De voorkeur voor een brug wordt nu ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. 

Hoogwaardig OV

De brug wordt geschikt voor hoogwaardig openbaar vervoer (dat is OV dat in elk geval snel is en vaak rijdt), fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. In totaal is er 1.288 miljoen euro gereserveerd voor deze brug. Het Rijk neemt 634 miljoen voor zijn rekening, de regio maakt geld vrij voor de andere helft van het bedrag. 

Rotterdam Stadion

De organisaties hebben besloten nog meer maatregelen te nemen om de bereikbaarheid van stad en regio te verbeteren. Zo wordt Rotterdam Stadion een vast treinstation waar je dagelijks kunt op- en overstappen. Tot nu stopte de trein daar alleen als er wedstrijden van Feyenoord waren. Ook komen er aanpassingen op de A16 Van Brienenoordcorridor en de Algeracorridor voor een betere doorstroming van het verkeer.

Huizen bouwen

Doel van al deze maatregelen is om meer woningbouw mogelijk te maken en een verdere ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. De Rotterdamse wethouder Karremans is dan ook blij met de uitkomst. 'We willen huizen bouwen, mensen aan het werk helpen, de universiteit en hogeschool dichterbij brengen en Rotterdammers snel en makkelijk door de stad laten bewegen. Dat gaan we hiermee allemaal mogelijk maken.'

Participatie

De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze zal hier naar verwachting in de eerste helft van 2023 over beslissen. Als de raad positief beslist, kunnen de plannen daarna verder worden uitgewerkt. Dan komt er ook een participatietraject met bewoners, ondernemers en de binnenvaartsector.

Meer informatie

oeververbindingen.nl 
oeververbindingen.nl/publicaties

Reageren

De plannen voor de nieuwe brug en het openbaar vervoer worden vastgelegd in een herziening van de Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. De maatregelen voor de Algeracorridor komen in een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Wie wil reageren op de gekozen alternatieven, kan dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit halverwege 2023.