Meer bevoegdheden BOA's gemeente
Gepubliceerd op: 11-02-2019
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/meer-bevoegdheden-boa/
Spring naar het artikel
Foto: Marc Heeman

Ruim 80 extra handhavers van de gemeente mogen voortaan boetes op straat uitschrijven. Onder andere voor alcoholgebruik, alcohol in bezit hebben en overlastgevend rondhangen op straat.

Dat heeft de Rotterdamse driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie besloten. Het besluit past bij de ambitie uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en het Veiligheidsprogramma 2018-2023 (pdf).

Overlast en onveiligheid aanpakken

Op dit moment mogen zo’n 40 van de in totaal 320 buitengewoon opsporings-ambtenaren (BOA’s) al extra opsporingsbevoegdheden toepassen. Zoals het bekeuren van overlastgevend rondhangen op straat, alcoholgebruik en alcohol in het bezit hebben op plaatsen in de openbare ruimte waar dat verboden is. Nu zijn dit vooral bikers en jeugdhandhavers die in specifieke overlastgebieden werken.

Drie keer zoveel handhavers

Stadsbeheer heeft met de nieuwe functie van handhaver A recent een stap gezet in het verder professionaliseren van het handhavingsapparaat. Handhavers A zijn werkzaam in alle gebieden en wijken in de stad. Ook deze 80 handhavers mogen voortaan de bovengenoemde strafbare feiten gaan bekeuren. Met deze bevoegdheden kunnen zij beter optreden tegen overlast in de wijken, in samenwerking met de politie.

'De aanwezigheid van handhavers zorgt ervoor dat het echt beter gaat in de wijk, zo krijg ik vaak terug.’

Bert Wijbenga - wethouder

Meer daadkracht op straat

Wethouder Bert Wijbenga (o.a. handhaving en buitenruimte): ‘Als ik in de stad ben en spreek met Rotterdammers, wordt vaak gevraagd om meer toezicht op straat. De aanwezigheid van de handhavers zorgt ervoor dat het echt beter gaat in de wijk, zo krijg ik vaak terug. Ik ben dan ook blij dat de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie hebben ingestemd met het voorstel om meer daadkracht op straat te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan meer leefbaarheid in de stad.’

De 80 handhavers zullen de komende maanden getraind worden, zodat zij deze bevoegdheden uiterlijk 1 mei 2019 op straat kunnen toepassen.

Intensieve samenwerking met politie

In december kondigde wethouder Wijbenga aan dat er ook een intensievere uitwisseling van informatie komt tussen handhavers van de gemeente en politie. Wijbenga: ‘De goede samenwerkingsinitiatieven die we al zien in de stad, zoals samenwerking op straat op en gezamenlijke briefings, willen we meer vorm en structuur geven. Gemeentelijke handhavers en politie staan samen voor de taak om bij te dragen aan de veiligheid in de stad.’

Bodycams

Sinds half november 2018 zijn in een verlengde pilot 50 handhavers met een bodycam uitgerust. Een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform wordt gedragen en die opnames kan maken van situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders. Lees meer over de proef met de bodycams.

Proef met pinnen

Ook start half februari een proef waarbij BOA’s in het centrum uitgerust worden met een mobiel pinapparaat. Daarmee kunnen personen met een pinpas of creditcard hun overtreding direct betalen. Het gaat dan om overtredingen zoals afval op straat gooien, wildplassen of foutparkeren. In de pilot van een jaar wordt onderzocht hoe groot de bereidheid is van overtreders om vrijwillig de boete te betalen bij de BOA. Ook wordt bekeken of door het pinnen bij de BOA het aantal overtredingen in het centrum van de stad afneemt.

Meer informatie

Als het nodig is treden Rotterdamse handhavers op. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en waar nodig schrijven ze boetes uit. Op verzoek van de politie houden ze in de gaten of er verdachte situaties zijn. Zij werken allemaal aan hetzelfde doel en met hart voor 010. Bekijk de pagina Handhaving voor meer informatie over hun taken en bevoegdheden.

Bekijk deze filmpjes over de Rotterdamse handhavers (YouTube).