Experiment voor schone lucht
Gepubliceerd op: 02-06-2020
Geprint op: 08-07-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/maastunnelexperiment/
Spring naar het artikel

Autoverkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in de stad. Om de lucht schoner te maken kijkt de gemeente waar ze het autoverkeer kan verminderen. Daarom komt er nu een experiment rond de Maastunnel.

De Maastunnelcorridor is een van de drukste autoroutes in de stad. De Europese normen voor uitstoot van stikstofoxiden worden hier overschreden. Om daar wat aan te doen wordt sinds 2 juni geëxperimenteerd met één rijstrook minder.

Wat doen we om de lucht schoner te maken rond de Maastunnel?

  • Op de Pleinweg tot aan de Wolphaertsbocht wordt één rijstrook afgesloten voor het auto- en vrachtverkeer richting de Maastunnel.
  • Op de ’s-Gravendijkwal wordt één rijstrook afgesloten voor het auto- en vrachtverkeer richting de Maastunnel, tussen de Statenweg en de Rochussenstraat.
  • De vrijgekomen rijstrook is beschikbaar voor nood- en hulpdiensten die met blauw zwaailicht en sirene rijden.
  • De Maastunnel blijft van beide kanten bereikbaar. In de tunnel en de open tunnelbakken aan weerszijden van de tunnel blijven alle rijstroken beschikbaar.

Tot hoe lang duurt het experiment?

Het experiment duurt voorlopig tot september 2020. Maar van half juli tot half augustus wordt het aan de Pleinweg tijdelijk onderbroken, vanwege eerder geplande werkzaamheden (er komen onder andere smallere rijstroken en meer oversteekplaatsen).

“We willen minder verkeer dat de Maastunnel gebruikt om de stad te doorkruisen. We houden dat verkeer liever op de ring om Rotterdam'.

Judith Bokhove - wethouder

Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA)

Dit experiment vloeit voort uit de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA). Deze stelt dat het aantal fietsers en voetgangers al jaren groter is dan het aantal automobilisten in de binnenstad. Daarom moet de beschikbare ruimte worden herverdeeld, zodat fietsers en voetgangers meer plek krijgen. En minder autoverkeer betekent schonere en gezondere lucht voor iedereen.

Aanpak 2020

In 2020 worden vier verkeerssituaties tijdelijk aangepast en getest:

  1. Schone lucht rondom de Maastunnelcorridor.
  2. Betere verblijfskwaliteit en veiligheid in het Oude Westen, door aanpassingen Kruisplein en Eendrachtsplein.
  3. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Erasmuscorridor.
  4. Autoluwe Veilige Schoolomgeving.

Meer informatie

In 2020 voeren we vier experimenten uit met tijdelijke aangepaste verkeerssituaties. Lees dit op de pagina Test de toekomst van Rotterdam.

\