Luchtkwaliteit Rotterdam verbeterd
Gepubliceerd op: 15-01-2021
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/luchtkwaliteit/
Ga naar de hoofdinhoud

​Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit. Drie jaar geleden waren er nog 15 straten waar de normen werden overschreden.

Om de luchtvervuiling in de 15 vieze straten aan te pakken zijn specifieke verkeersmaatregelen ingezet. Bijzondere aandacht was er voor het Maastunneltracé, waar na de heropening van de Maastunnel een forse verslechtering van de luchtkwaliteit werd verwacht.

Door verkeersmanagement is de luchtkwaliteit ook daar binnen de normen gebleven. Deels heeft de afname van het woonwerkverkeer tijdens de lockdown daar een positieve rol bij gespeeld. Ook in andere ‘vieze’ straten zoals de Schieweg, ‘s-Gravendijkwal en de West-Blaak voldeed de luchtkwaliteit in 2020 ruimschoots aan de normen.

Lockdown

De eerste lockdown in het voorjaar van 2020 heeft ook een merkbaar effect op de luchtkwaliteit gehad. Dat is met name te zien aan de gemeten NO2- en roetconcentraties in drukke straten. Het exact inzien van het effect van de coronamaatregelen is niet mogelijk vanwege de sterke invloed van het weer op de concentraties. Bovendien week het weer in deze periode sterk af van dat in de weken en jaren ervoor. 

Tijdens de tweede golf was de verkeersdruk groter. Daarmee is ook het lokale effect van deze golf op de luchtkwaliteit beperkter. Wel is er door meer spreiding van het verkeer over de dag minder filevorming, wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.

Maatregelen

In de afgelopen twee jaar zijn er veel maatregelen genomen om het probleem luchtvervuiling aan te pakken. Zo zijn er duizenden oplaadplekken voor elektrische auto’s bijgekomen, rijden er meer elektrische bussen en veegwagens. Ook heeft gemeente met de bouwsector afspraken gemaakt over schone bouwlogistiek en met het Havenbedrijf over het uitbreiden van walstroom voor zeeschepen. Daarnaast is er op verschillenden evenemententerreinen een elektrische aansluiting gerealiseerd als alternatief voor dieselgeneratoren.

‘Een gezonde leefomgeving met schone lucht is een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijke stad te zijn’, zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid). ‘We zijn blij dat we in alle straten nu aan de Europese gezondheidsnormen voldoen, maar dat is voor ons nog niet genoeg. We blijven werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit’.

Meer informatie

Meer informatie over de luchtkwaliteit is te vinden in de Jaarrapportage Luchtkwaliteit (PDF op website persberichtenrotterdam.nl).