Spring naar het artikel

Volg hier de laatste ontwikkelingen rond de verkiezingen 2018. Dit jaar mocht u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum.

19 april - 21.15 uur - Opdracht informatiefase

Burgemeester Aboutaleb heeft donderdagavond een gesprek gevoerd met de informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg. Hierin heeft Aboutaleb samen met de griffier de opdracht voor de informatiefase toegelicht.
Lees hier de Afschriftbrief aan de twee informateurs de heren Duisenberg en Rosenmoller over coalitievorming (document in Notubiz).

12 april 14.51 uur - Verkenningsopdracht Loorbach en Van der Vegt verlengd

Op verzoek van de fractievoorzitters verlengen verkenners Derk Loorbach en Jos van der Vegt hun verkenningsopdracht naar mogelijke voorkeurscoalities. De verkenners zijn direct na de gemeenteraadsverkiezingen op verzoek van alle lijsttrekkers een verkenning gestart. Stabiliteit, draagvlak en bestuurlijke stijl spelen hierbij een belangrijke rol.

De verkenners hebben drie weken de tijd gekregen voor hun verkenning. De afgelopen drie weken zijn alle partijen uit de gemeenteraad uitgenodigd voor meerdere gesprekken.

Vervolgens hebben er, met de meest genoemde partijen voor een mogelijke coalitie, in verschillende combinaties verdiepende gesprekken plaatsgevonden. De gesprekken hebben nog niet tot een mogelijke voorkeurscoalitie geleid. Op verzoek van de fractievoorzitters worden de gespreken komende vrijdag voortgezet en wordt de verkenningsperiode verlengd. De verkenners hebben de ambitie eind volgende week verslag uit te brengen.

 

29 maart 14.50 uur

De nieuwe gemeenteraad is vanmiddag geïnstalleerd. De raad kent in vergelijking met de vorige raadsperiode 30 nieuwe leden. Nestor van de raad is nu Robert Simons (Leefbaar Rotterdam). Jan-Willem Verheij (VVD) werd gekozen tot plaatsvervangend voorzitter.

29 maart, 14.15 uur.

Vanmorgen maakte de Kiesraad de definitieve uitslag van het Raadgevend Referendum bekend. Bij het referendum op woensdag 21 maart stemde 49,5% tegen, 46,5% stemde voor en 4% van de kiezers stemde blanco.

Wijkcomités
Volgende week gaat de gemeente met teams langs de deuren bij de inwoners van Delfshaven, Charlois en Prins Alexander. De gemeente vraagt per wijk vijf personen of zij willen deelnemen aan het wijkcomité.

Digitale uitslagenkaart verkiezingen
Rotterdam heeft alle uitslagen van de verkiezingen op 21 maart in een digitale kaart verwerkt. De uitslagen van de gebiedscommissies en kandidaten van de wijkraden zijn nu ook aan de uitslagenkaart toegevoegd.

Terugblik Centrale telling Ahoy
Op 22 maart vond de centrale telling in Ahoy plaats. Als afsluiter van onze liveblog nemen wij u nog even in vogelvlucht mee naar deze dag. Bekijk hier het filmpje gemaakt door Jan Katsma op YouTube.

29 maart, 09.15 uur

Van de 12 jongeren kandidaten is er één gekozen tot gebiedscommissielid. Het is J. de Hoog (VVD) voor Hillegersberg-Schiebroek. Jongeren van 16/17 jaar mochten bij deze verkiezingen voor het eerst stemmen voor de gebiedscommissies en wijkraden. Dit was uniek in Nederland.

25% van de opgeroepen 12.432 jongeren heeft gestemd voor de gebiedscommissies of wijkraden, wat neerkomt op 3.108. We zien grote verschillen tussen gebieden: in Blijdorp/Blijdorpse polder heeft 40% van de jongeren gestemd tegenover 14% van de jongeren in Katendrecht/Wilhelminapier.

Gebied Opkomstpercentage
Afrikaanderwijk 23%
Agniesbuurt 20%
Bergpolder 20%
Blijdorpsepolder / Blijdorp 40%
Bloemhof 20%
Centrum 23%
Charlois 20%
Delfshaven 26%
Feijenoord 20%
Hillegersberg-Schiebroek 39%
Hillesluis 22%
Hoogvliet 18%
IJsselmonde 17%
Katendrecht /Wilhelminapier 14%
Kop van Zuid - Entrepot 20%
Kralingen-Crooswijk 29%
Liskwartier 39%
Noordereiland 27%
Oude Noorden 15%
Overschie 37%
Pernis 18%
Prins Alexander 28%
Provenierswijk 16%
Rozenburg 28%
Eindtotaal 25%

27 maart, 16.25 uur

Vandaag wordt afscheid genomen van de vertrekkende leden van de gemeenteraad. Burgemeester Aboutaleb spreekt de raadsleden persoonlijk toe. Aankomende donderdag wordt de nieuwe gemeenteraad van Rotterdam geïnstalleerd.

27 maart, 11.00 uur

De burgemeester van Rotterdam heeft op 27 maart tijdens een openbare zitting van het Centraal stembureau op het stadhuis de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor de gebiedscommissies en wijkraden bekend gemaakt.
Voor de uitslag van de gebiedscommissies op lijstniveau en de kandidaten van de wijkraden kunt u kijken op www.rotterdam.nl/verkiezingen. In de loop van de middag worden hier ook de processen-verbaal met daarin de voorkeursstemmen van de gebiedscommissies gepubliceerd.

26 maart, 15.00 uur

Burgemeester Aboutaleb heeft maandagochtend een gesprek gevoerd met de verkenners Jos van der Vegt en wetenschapper Derk Loorbach. Hierin heeft Aboutaleb samen met de griffier van de gemeenteraad de opdracht voor de verkenning van een nieuwe coalitie aan hen toegelicht. Lees hier de brief met de opdracht voor de verkenning.

20.00 uur

17.45 uur

Op de pagina Procesverbaal staat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau bij de centrale stemopneming, inclusief 440 bijlagen. Het hoofddocument staat bovenaan en daaronder volgt een lijst met bijlagen.

16.20 uur

Volgende week staan twee raadsvergadering gepland. Op dinsdag 27 maart om 14.00 uur wordt afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Twee dagen later, op donderdag 29 maart om 14.00 uur, wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De raadsleden leggen dan de eed of verklaring en belofte af

14.25 uur

Voormalig directeur van Ahoy Jos van der Vegt en wetenschapper Derk Loorbach gaan als verkenners onderzoeken welke coalitie in Rotterdam mogelijk is.

10.45 uur

In Rotterdam hebben 126.184 mensen bij het raadgevend referendum tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gestemd. In totaal 81.257 mensen stemden voor en 9.166 mensen brachten een blanco stem uit. Ook waren er 1.150 ongeldige stemmen. In totaal werd in Rotterdam 217.757 gestemd over het referendum. Dat was 47,8 procent van het totaal aantal stemgerechtigden dat mocht stemmen.

10.30 uur

De definitieve verkiezingsuitslag in Rotterdam is bekend. Ten opzichte van negentig procent van de getelde stemmen is er een lichte verschuiving:

 • PVV krijgt 1 zetel (was 2)
 • Denk krijgt 4 zetels (was 3)

Er zijn geen andere verschuivingen. De nieuwe gemeenteraad ziet er verder als volgt uit:

 • Leefbaar Rotterdam 11
 • VVD 5
 • PvdA 5
 • D66 5
 • GroenLinks 5
 • SP 2
 • CDA 2
 • NIDA 2
 • 50+ 1
 • CU/SGP 1
 • PvdD 1

Rotterdam kende 501.234 kiesgerechtigden. Er werden 230.786 stemmen in Rotterdam uitgebracht. 1.152 stemden blanco en 2.099 stemmen werden ongeldig verklaard.

De totale opkomst in Rotterdam is: 46,04 procent.

Luiza Soares van de SP komt via voorkeursstemmen de gemeenteraad in. Zij stond als vierde op de lijst en krijgt de tweede zetel voor de SP in de raad. Bij Denk kreeg Tunahan Kuzu, twintigste op de lijst, méér voorkeursstemmen dan lijsttrekker Stephan van Baarle.

08.30 uur - 23 maart

Bekijk hier de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van Noord en Zuid. Bekijk de presentatie met de opkomst, zetelverdeling en percentages van de gebiedscommissies en wijkraden in Rotterdam.

16.00 uur

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de voorlopige uitslag voor de gebiedscommissies en wijkraden bekendgemaakt voor de noordkant van Rotterdam. De uitslag voor de zuidkant volgt om 19.00 uur. De opkomst van de gebiedscommissieverkiezingen is 42,7 procent. Voor de wijkraden is dat 44,3 procent. De voorlopige zetelresultaten per gebied zijn hier te vinden:

15.38 uur

De dag na de verkiezingen gingen ruim 1000 mensen in Ahoy aan de slag om de stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen, gebiedscommissies en wijkraden te tellen op kandidaatsniveau. Wat doen ze? En waarom doen ze mee? 

14.30 uur

Vandaag worden de stemmen nogmaals geteld op één centrale plek in Ahoy. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. Rotterdam doet mee aan een proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Net als ruim twintig kleinere gemeenten elders in het land.

09.39 uur

Het stemmen tellen in Ahoy is begonnen!

09.25 uur - 22 maart

Centrale Stemopneming in Ahoy: Vandaag is een centrale stemopneming in Ahoy. Hier worden de stemmen van de gemeenteraad, de gebiedscommissies en de wijkraden op kandidaatsniveau geteld. Deze telling wordt uitgevoerd door zo’n 900 tellers.

0.25 uur

Het liveblog sluit voor nu. Donderdagochtend worden alle stemmen geteld in Ahoy, waarover u op dit liveblog dan meer kunt lezen.

0.18 uur - 22 maart

In Rotterdam is negentig procent van de stemmen geteld. De zetelverdeling zou nu zijn:

 • Leefbaar Rotterdam 11
 • VVD 5
 • PvdA 5
 • D66 5
 • GroenLinks 5
 • Denk 3
 • SP 2
 • CDA 2
 • NIDA 2
 • PVV 2
 • 50+ 1
 • CU/SGP 1
 • PvdD 1

23.30 uur

In Rotterdam is dertig procent van de stemmen geteld. De zetelverdeling zou nu zijn:

 • Leefbaar Rotterdam 12
 • VVD 5
 • PvdA 5
 • D66 4
 • GroenLinks 4
 • Denk 3
 • SP 2
 • CDA 2
 • NIDA 2
 • PVV 2
 • 50+ 2
 • CU/SGP 1
 • PvdD 1

22.17 uur

Om 21.52 uur is in Rotterdam de laatste stem uitgebracht. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen: 46,8 procent. In 2014 was dat 45,1 procent. Voor het referendum bracht 48 procent van de stemgerechtigde Rotterdammers hun stem uit.

22.09 uur

Alle stembureaus zijn gesloten. Stembureauleden en tellers zijn nu bezig met het tellen van alle stemmen. De voorlopige uitslag in Rotterdam wordt rond 22.30 uur verwacht.

21.40 uur

In het Timmerhuis zat vandaag een waar controlecentrum om ervoor te zorgen dat de verkiezingen in Rotterdam goed verlopen. Met directe verbindingen met alle bijna 400 stembureaus.

20.49 uur

Stemmen kan best lastig zijn. 'Had ze toch het hele rijtje rood gekleurd.'

20.30 uur

Nog een half uur te gaan; de opkomst ligt hoger dan in 2014.

20.23 uur

De stembiljetten van stembureau 2 en 58 worden geteld in het Timmerhuis (Halvemaanpassage 1). Dit is in plaats van het tellen op de stembureaus zelf.  

19.40 uur

Burgemeester Aboutaleb op bezoek bij het stembureau in De Nieuwe Branding te Crooswijk.

19.06 uur

18.45 uur

Nog niet gestemd? Je hebt nog ongeveer twee uur om een stempel te drukken op de koers die Rotterdam gaat varen.

18.05 uur

Het opkomstpercentage om 18.00 uur was 32,2 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was dat 31 procent.

17.46 uur

17.45 uur

Nog aan het twijfelen op wie u vandaag moet stemmen? Raadpleeg bijvoorbeeld MijnStem of de Kieswijzer voor een stemadvies. Uiteraard zijn dit vrijblijvende adviezen, een eigen afweging blijft belangrijk.

17.38 uur

In Rotterdam zijn 380 stembureaus, dus waar ga je stemmen en waarom precies daar?

17.10 uur

Een kijkje op de bijzondere stemlocaties Maastunnel en Sparta Stadion.

16.25 uur

15.56 uur

Deze jongedame heeft een tip voor het nieuwe stadsbestuur: luister meer naar de meningen van jongeren.

15.50 uur

Nog niet gestemd? Geen probleem, de stembureaus zijn tot 21.00 uur geopend. Alleen stembureau Maastunnel sluit om 20.00 uur. Let wel op: ga stemmen op het stembureau dat op uw stempas vermeld staat. Dan weet u zeker dat u voor alle verkiezingen kunt stemmen.

15.31 uur

De Franse tv-journalist Yohan Malka vertelt waarom hij vanuit Rotterdam verslag doet van de gemeenteraadsverkiezingen.

15.04 uur

Waarom jongeren gaan stemmen :)

14.00 uur

Het opkomstpercentage om 14.00 uur was 18,3 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was dat 18,2 procent.

13.00 uur

Stemmen onder grote belangstelling.

12.00 uur

Rondje langs de stembureaus Rotterdamse Schouwburg, Bibliotheek Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Waar ga jij stemmen?

11.50 uur

De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Het stembureau Rotterdam Centraal Station is al vanaf 06.30 uur geopend. Het stembureau Maastunnel is tot 20.00 uur open. Let op: ga stemmen op het stembureau dat op uw stempas vermeld staat. Dan weet u zeker dat u voor alle verkiezingen kunt stemmen.

11.00 uur

Om 11.00 uur heeft 9,2 procent van de Rotterdammers zijn of haar stem uitgebracht voor de gemeenteraad. Dit is net zoveel als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

10.25 uur

Yes! De gemeente Rotterdam zit nu ook Snapchat! Volg ons via Gemrotterdam en je weet wat er in de stad gebeurt. 😄 Maak je ook een stemselfie vandaag?

10.15 uur

Ga stemmen op het stembureau dat op uw stempas staat. Dan weet u zeker dat u voor alle verkiezingen kunt stemmen. Stemt u toch ergens anders in Rotterdam? Dan kunt u misschien niet stemmen voor uw gebiedscommissie of wijkraad.

10.00 uur

09.40 uur

Gaat u vandaag stemmen? Vergeet dan niet uw stempassen en legitimatiebewijs mee te nemen. In de envelop die u heeft ontvangen zitten meerdere stempassen. Neem deze allemaal mee naar het stembureau!

09.25 uur

Vandaag kunt u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiezen voor een van de twintig deelnemende politieke partijen. Al een voorkeur? Of zijn er nog twijfels? Ontdek met bijvoorbeeld MijnStem of de Kieswijzer welke partij uw mening het best kan vertegenwoordigen.

08.45 uur

Ga jij stemmen? We vroegen het Rotterdammers op straat.

08.00 uur

Deze stembureauleden hebben er zin in!

07.50 uur

Gaat u vandaag stemmen? Vergeet dan niet uw stempassen en legitimatiebewijs mee te nemen. Hoeveel stempassen u heeft gekregen hangt af van uw leeftijd én welke nationaliteit u heeft.

07.20 uur

Om 06.30 uur ging het stembureau op Rotterdam Centraal al open. De eerste stemmers stonden al direct in de rij.

06.30 uur - 21 maart

Meer dan een half miljoen Rotterdammers mogen vandaag hun stem uitbrengen. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, vond afgelopen weken een enorme operatie plaats. Astrid Dragt-van Luipen (projectleider Verkiezingen) gaf een kijkje achter de schermen:

16.15 uur - Valse brief over ‘Stemdrempel’ in omloop

Momenteel is in Rotterdam een brief in omloop van de zogeheten ‘Stemdrempel’. Deze organisatie maakt gebruik van het gemeentelijk logo en de bijbehorende envelop komt erg overeen met de envelop waarin ook de stempassen zijn verzonden. De gemeente laat weten NIET bekend te zijn met deze organisatie en ook op geen enkele manier betrokken te zijn bij de inhoud van deze brief.

12.30 uur

Op 21 maart zijn er verkiezingen. Er zijn 501.230 kiesgerechtigden voor de gemeenteraad en Rotterdam telt maar liefst 376 stembureaus. Op de pagina Rotterdam is er klaar voor staan de belangrijkste Rotterdamse cijfers.

10.00 uur

Rotterdam mag morgen stemmen voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie, de wijkraden en het landelijke referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel bekend als de sleepwet. Het stembureau op Rotterdam Centraal opent als eerste, om 6.30 uur.

08.30 uur - 20 maart

19 maart - Steeds jonger aan zet

Jonger dan 18 jaar, maar toch naar de stembus. Bij de vorige verkiezingen was het nog niet mogelijk, maar Rotterdam experimenteert tijdens deze verkiezingen met stemrecht voor jongeren. En ze kunnen zich ook verkiesbaar stellen.

17.00 uur - 19 maart

19 maart - De gezichten van stembureau 362

Ongeveer een half miljoen Rotterdammers mogen woensdag 21 maart stemmen. Om dat in goede banen te leiden, bemannen bijna 4.000 stembureauleden de ongeveer 380 stembureaus in de stad. ‘Je moet vooral sociaal zijn, maar ook de hele dag scherp op eventuele misstanden’, zeggen voorzitters Marcel Dekker en Samantha Paling. Dekker en Paling bemannen al enkele jaren stembureau 362, Schuilingsoord in seniorencomplex De Schuilburgh in IJsselmonde.

13.00 uur - 19 maart

12 maart - Op wie moet ik stemmen?

Op 21 maart kiezen Rotterdammers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor één van de twintig deelnemende politieke partijen. Al een voorkeur? Of zijn er nog twijfels? Laat u informeren via de stemhulp of kijk naar het lijsttrekkersdebat. Op de pagina verkiezingsprogramma’s is te zien welke partijen er meedoen en wie de kandidaten zijn. Ook zijn hier alle verkiezingsprogramma’s terug te vinden.

06 maart - Stemmen voor speciale doelgroepen verbeterd

Een gehandicaptenparkeerplaats bij ieder stembureau, duidelijkere bewegwijzering, stembiljetten met groot lettertypen aan de muur, minder geschreven tekst en meer pictogrammen. De gemeente voert bij de verkiezingen op 21 maart verbeteringen door om stemmen voor mensen met een lichamelijke of visuele handicap makkelijker te maken.

22 februari - Rotterdamse stemhulp MijnStem gelanceerd

Rotterdammers die hulp willen bij het maken van hun keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen sinds donderdag 22 februari gebruikmaken van de stemhulp MijnStem. De kiezer krijgt bij MijnStem 28 stellingen over actuele, Rotterdamse thema’s.

Meer informatie

Kijk voor de actuele opkomst op de website Opkomst en uitslag. Kijk voor overige informatie op de pagina Verkiezingen.