Hulp bij leerachterstand
Gepubliceerd op: 19-09-2022
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/leerachterstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Leerlingen die door de coronatijd een achterstand op school hebben opgelopen, krijgen hulp van de gemeente. Er komen maatregelen om scholen, leerlingen én ouders te helpen.

Kinderen kregen in de coronatijd minder les van hun meester of juf. De meeste lessen waren thuis, via de computer, te volgen. Ook hadden kinderen hun ouders vaker nodig bij hun schoolwerk. Voor veel gezinnen was dit niet ideaal. Sommige kinderen kregen thuis geen hulp. Anderen hadden het lastig omdat er thuis te weinig plek was om te werken, of omdat er vaak ruzie was.

Gevolgen voor de toekomst

Als leerlingen een achterstand hebben, kan dat soms flinke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dan niet het vak kunnen leren dat ze willen. Maar het werkt soms ook door op sociaal gebied. Want als kinderen niet naar school gaan, zien ze ook minder vriendjes en vriendinnetjes. Zo leren ze minder goed om te gaan met andere kinderen. Door kinderen hiermee te helpen kan de gemeente psychische problemen voorkomen. Zo hoeven kinderen geen professionele (jeugd)hulp te krijgen.

Om de (leer-)achterstanden in te halen gaat de gemeente Rotterdam scholen, leerlingen en ouders helpen:

  • De gemeente betaalt studenten die leerlingen begeleiden met taal en rekenen.
  • Medewerkers van wijkteams gaan werken in de (zorg)teams op basisscholen, vooral in wijken waar gezinnen en kinderen deze hulp het hardst nodig hebben. De wijkteammedewerker werkt in de school en maakt deel uit van het schoolzorgteam. Ze kunnen een gezin snel helpen, bijvoorbeeld met vragen over financiën.
  • Er komen meer schoolmaatschappelijk werkers.
  • Er komen programma’s en activiteiten voor scholen, om sociaal-emotionele vaardigheden te versterken en een gezonde leefstijl te stimuleren.
  • Voor het vergroten van de taalontwikkeling zijn er muzieklessen voor de Rotterdamse Peutergroepen.
  • Er komt een speciaal programma voor ouders om taalontwikkeling thuis te stimuleren.
  • De gemeente maakt het mogelijk om vakdocenten in te zetten voor bijvoorbeeld kunstonderwijs.

Bekijk hieronder een video waarin de gemeente uitlegt hoe leerachterstanden ingehaald worden.