Eisen aan kwaliteit inburgeringslessen
Gepubliceerd op: 27-11-2020
Geprint op: 12-01-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/kwaliteitsconvenant/
Ga naar de hoofdinhoud

25 Taalaanbieders en de regiogemeenten in de regio Rijnmond ondertekenen het Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering. Dit verbetert de kwaliteit van de inburgering(slessen) en helpt om malafide praktijken tegen te gaan.

Het is de eerste keer in Nederland dat een kwaliteitsconvenant Inburgering regionaal wordt ingesteld. Het convenant stelt eisen aan de kwaliteit van de inburgeringslessen en is daarmee een goede voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. De kwaliteitseisen helpen ook om inburgeringsfraude tegen te gaan en maakt het lastiger voor slechte taalscholen om zich in de regio te vestigen. Met het convenant neemt de gemeente alvast meer regie over de inburgering en ontstaat meer verbinding met de taalaanbieders.

Zelf verantwoordelijk voor inburgering

In de huidige wet zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Met een lening van 10.000 euro van DUO kunnen zij taallessen inkopen. Een aantal taalaanbieders maakt daar misbruik van, bijvoorbeeld door lessen te factureren die nooit zijn gegeven. In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten de regie op de inburgering van statushouders. Dat houdt in dat de gemeente de inburgeringstrajecten beheert en samen met de inburgeraar kijkt welk taaltraject het beste past. Daarmee moet het taalniveau en het aanbod van lessen beter worden en fraude worden voorkomen.

Nieuwe Wet Inburgering

Onlangs maakte minister Koolmees van Sociale Zaken bekend dat de nieuwe Wet Inburgering niet op 1 juli 2021 maar op 1 januari 2022 ingaat. 'Dat betekent dat we nog langer met een wet moeten werken die malafide taalaanbieders in de hand werkt,' zegt wethouder Bert Wijbenga (integratie). 'Nu de nieuwe Wet Inburgering met een half jaar is uitgesteld, is de kwaliteit van taallessen voor inburgeraars nóg belangrijker. Het kwaliteitsconvenant moet daarom nu al helpen inburgeraars goed taalonderwijs te bieden en om fraude uit te bannen. Zodat zij straks volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.'

'Het kwaliteitsconvenant moet daarom nu al helpen inburgeraars goed taalonderwijs te bieden en om fraude uit te bannen.'

Bert Wijbenga - wethouder

Regierol inburgering

Het kwaliteitsconvenant is een formeel vastgelegde afspraak tussen taalaanbieders en gemeenten waarin de gemeenten nu al meer de regierol over de inburgering gaan nemen. Door een intensievere samenwerking tussen de gemeente en de taalaanbieders onderling is er meer controle over de hele keten van inburgering en zal hierdoor de kwaliteit van het inburgeringsaanbod verbeteren.

In het convenant staan afspraken over de lessen, het maken van een persoonlijk taalplan, het aanbieden van activiteiten richting werk en opleiding en een doorlopende leerlijn naar taaltrajecten ná de inburgering. De gemeente adviseert inburgeraars alleen nog naar taalaanbieders die het convenant hebben ondertekend. Controleurs van de gemeente zien erop toe dat de afspraken daadwerkelijk worden nagekomen.

Meer informatie

Wilt u ook een taalcursus volgen? Of heeft u andere taalvragen?