Rotterdamse raad sluit klimaatakkoord
Gepubliceerd op: 21-03-2019
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/klimaatakkoord/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De gemeenteraad van Rotterdam heeft een akkoord gesloten over de energietransitie. Tien partijen ondersteunen het akkoord met de uitgangspunten voor de Rotterdamse klimaataanpak.

In dit akkoord (pdf onderaan deze pagina) dat donderdagmiddag 21 maart gesloten is, staat de strategie om van Rotterdam in 2050 een klimaatneutrale stad te maken.

Koploper duurzaamheid worden

Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Arno Bonte is blij dat het akkoord breed door de Rotterdamse politiek wordt gedragen. ‘We gaan met zijn allen voor een ambitieus klimaatbeleid met een stevig draagvlak. Voor iedereen zit er wat in. We zorgen voor schone lucht, we creëren extra werkgelegenheid en we versterken onze concurrentiepositie. Rotterdam is nu nog koploper vervuiling, binnen tien jaar willen we koploper duurzaamheid zijn.’

Klimaatneutraal

De uitdagingen in Rotterdam zijn groot en de plannen ambitieus. Rotterdam is nu nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen en verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de nationale CO2-uitstoot. Er zijn vergaande en ingrijpende maatregelen nodig. Rotterdam wil de CO2-uitstoot zo snel mogelijk ombuigen in een dalende trend. In 2030 moet de uitstoot 49% lager zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 wil de stad volledig klimaatneutraal zijn. 

Banen voor Rotterdammers

Nu de gemeenteraad een akkoord heeft bereikt over de energietransitie gaat wethouder Bonte met maatschappelijke organisaties en bedrijven in gesprek om voor het eind van het jaar een Rotterdams klimaatakkoord te sluiten. ‘Belangrijk uitgangspunt in dat akkoord is hoe we de rekening eerlijk verdelen en de energietransitie betaalbaar maken voor de gewone Rotterdammers. Ook willen we met de energietransitie banen voor Rotterdammers creëren. We hebben straks heel veel mensen nodig om zonnepanelen te monteren, om windmolens te bouwen en om huizen te isoleren.’

Aardgasvrij, zonnepanelen en windturbines

Rotterdam wil in de komende vier jaar 15.000 woningen energiezuinig maken en 10.000 woningen aardgasvrij. Eind dit jaar staan naar verwachting in het havengebied 72 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 217 megawatt. De op te wekken elektriciteit van deze windturbines is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 140.000 huishoudens. Het stadsbestuur wil in 2030 tenminste 100.000 daken hebben voorzien van zonnepanelen.

Meer informatie

In Rotterdam gebeurt al zeer veel om de stad gezonder en groener te laten worden. Op de website 010Duurzamestad staan vele initiatieven, subsidiemaatregelen én tips om energie te besparen. Daar lees je ook vele inspirerende verhalen van Rotterdamse bedrijven en bewoners die al duurzaam bezig zijn.