Zet jongere centraal in de hulpverlening
Gepubliceerd op: 19-06-2019
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/nieuws/kinderombudsman/
Spring naar het artikel
Foto: Annabel Oosteweeghel

Wat vinden jongeren van de jeugdhulp? Wat zijn hun ervaringen en ideeën? Stans Goudsmit, de gemeentelijke kinderombudsman, sprak veel van hen en verzamelde de ideeën in het rapport ‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op’.

De jeugd wacht lang op gespecialiseerde jeugdhulp. Ze wachten op onderzoek, op behandeling, op een plek om te wonen. Soms duurt het wachten kort, maar vaker duurt het lang: van maanden tot soms wel meer dan een jaar. De lange wachttijden hebben een grote invloed op de jongeren en het gezin waar ze uit komen. Het leidt tot verergering van de problemen, tot uitval op school en grote spanningen bij de ouders.

Leren van jeugd

In reactie op het rapport van de kinderombudsman stelt Wethouder Bokhove, wethouder mobiliteit, jeugd en taal, dat het belangrijk is te leren van de problemen die jeugdigen ervaren met het ontvangen van jeugdhulp. En om tegelijkertijd oog te hebben voor die jeugdigen die wel de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. ‘Onze jeugdhulpprofessionals zijn zeer betrokken en begaan met onze jeugd. Toch staan zij regelmatig voor dilemma’s, waar ze moeten afwegen wat het beste is voor de jeugdige. Het werk wat ze doen vraagt veel en de eisen zijn hoog. Ik heb grote waardering voor deze professionals,’ reageert Judith.

Factoren die meespelen

 1. Druk op de specialistische jeugdhulp neemt niet af
 2. Aanbieders ervaren dat budgetten knellen
 3. Jeugdigen wachten te lang op een passende plek
 4. Professionals hebben last van regeldruk en ervaren onvoldoende ruimte
 5. Personeelstekort in de zorg, waardoor de caseload voor de jeugdhulpmedewerkers oploopt
 6. Soms onduidelijkheid bij cliënten over wie de regie voert over hun hulpverlening. Zij ervaren dat zij onvoldoende geïnformeerd worden.

Verbeteringen jeugdhulp

Wat gaat de gemeente Rotterdam doen om de voorgestelde verbeteringen uit te voeren?

 • Met flexibele budgetten proberen we grip te krijgen op de wachttijd en extra ruimte te creëren voor opvang op specialistische verblijfsplekken.
 • Vanuit GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond) is extra budget beschikbaar voor de Jeugdbescherming om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. We gaan er van uit dat hiermee de klachten over de bereikbaarheid en het betrekken van de jongeren bij hun traject zullen afnemen.
 • Jonge ervaringsdeskundige die zijn opgeleid via het innovatieproject Expex gaan de gemeente Rotterdam input geven over hun zorg en hoe zij dat beleven. 
 • Met ‘de Rotterdamse zorg’ werken we als gemeente met aanbieders en onderwijs al langere tijd om het nijpender personeelstekort in de jeugdhulpsector tegen te gaan. In 2019 gaan we nadrukkelijk aandacht besteden aan de jeugdhulp, met als speerpunt het vasthouden van personeel en zo hopelijk het personeelstekort te beperken.
 • Met de methode Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) betrekt de jongere zijn mentor bij zijn leven en hulpverleningstraject. Deze methode is succesvol en wordt verder uitgerold.
 • We gaan meer verblijfsplekken organiseren voor jeugdigen in onze regio. Hieronder vallen ook woonvormen waar jongeren worden getraind in kamerbewoning.

Informeren en luisteren

Stans Goudsmit is van mening dat juist het luisteren naar de jongeren cruciaal is. Tijdens het traject bleek dat bijna alle jongeren zich niet serieus genomen voelen, omdat ze onvoldoende worden betrokken bij de keuzes die over hen worden gemaakt. 'Geef de jongere de informatie die hij nodig heeft om te kunnen meepraten en laat hem participeren', bepleit Goudsmit. Ook blijkt uit de gesprekken dat de hulpverlener die een luisterend oor biedt aan de jongere daadwerkelijk het verschil kan maken.

Meer informatie

Download hier het rapport 'Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?' (pdf).